Valtuusto valitsi uudet varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet

20.10.2017


Senioriliiton valtuusto valitsi varapuheenjohtajikseen Liisa Simovaaran Uudeltamaalta ja Esa Anttosen Oulun piiristä. Toimikausi on kolmivuotinen. Valtuusto vahvisti myös vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion liiton hallituksen esittämällä tavalla. 

 

Valtuusto valitsi senioriliiton hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi 1.1.2018 - 31.12.2020 seuraavat henkilöt:

jäsen                                            varajäsen

Paavo Peltosaari                          Hilkka Knuuttila

Margit Sasi                                   Carl-Gustav Karling

Katriina Haapakangas                  Martti Kankkunen

Olavi Nieminen                             Paula Kemppainen

Raimo Rintala                               Heikki Saari

Sirpa Teräväinen                           Sirkka Juva

Pekka Tuhkanen                           Seppo Korhonen

Kaarlo Horo                                   Nyky Vanhanen