Avoimia työpaikkoja senioriliitossa

Avoimia työpaikkoja senioriliitossa

Kansallinen senioriliitto hakee palvelukseensa kahta työntekijää toteuttamaan Rohkeasti seniori -hanketta. Toinen työntekijöistä on hankekoordinaattori ja toinen tiedottaja/kouluttaja.

Hankekoordinaattori ja tiedottaja/kouluttaja
Hakuilmoitukset löytyvät Oikotie.fi -sivustolta. Linkit ilmoituksiin ovat tässä:

Hankekoordinaattori: https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/hankekoordinaattori/1221330

Tiedottaja/kouluttaja: https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/tiedottajakouluttaja/1221331

Rohkeasti seniori on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke ja sen tarkoituksena on kannustaa senioreita osallistumaan eläkeläistoimintaan ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Hanke hakee etsivän työn kautta erityisesti niitä senioreita, jotka ovat kokeneet eläkkeelle siirtymisen kriisinä. Etsivää työtä tehdään senioriyhdistystemme vapaaehtoisten toimesta, tapahtumissa ja viestinnän keinoin. Hanke tuottaa seniorikursseja, vertaistoimintaa, lehtiartikkeleita ja muuta materiaalia.