Liittokokouskutsu

Liittokokouskutsu

Kansallisen senioriliitto ry:n XXVII liitto- kokoukseen Savonlinnassa 6.-7.10.2020

Kutsu Kansallisen senioriliitto ry:n XXVII liitto- kokoukseen Savonlinnassa 6.-7.10.2020

Kokouskutsu Varsinainen liittokokous

Aika 6.-7.10.2020, kokous avataan 6.10. kello 13.00

Paikka Savonlinnasali, Kylpylaitoksentie 4, 57130 SAVONLINNA

 

Kansallinen senioriliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 27.3.2020 päättänyt siirtää aiemmin kesäkuulle koolle kutsutun liittokokouksen koronaepidemian johdosta. Samassa 27.3.2020 pitämässään kokouk- sessa liiton hallitus on päättänyt täten kutsua koolle varsinaisen liittokokouksen Savonlinnaan 6.- 7.10.2020. Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen kohdan 10 mukaiset asiat. Niihin kuuluvat liiton pu- heenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston jäsenten ja vara- jäsenten valinta. Kokouksessa käsitellään myös selonteko liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta kolmelta edelliseltä vuodelta ja määritellään tulevan toiminnan ja talouden yleiset suuntaviivat kolmeksi seuraa- vaksi vuodeksi sekä jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.

 

Liiton varsinaisilla jäsenillä, valtuustolla ja hallituksella on oikeus tehdä aloitteita liittokokoukselle. Aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liittokokousta, eli 6.8.2020 mennessä. Aloitteet voi toimittaa postitse tai sähköpostitse liiton toimistoon. Liiton hallitus lähettää tehdyt aloitteet viimeistään yksi (1) kuukausi ennen (5.9.2020) kokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsi- naisille jäsenille.

Liittokokoukseen on kullakin paikallisyhdistyksellä ja valtakunnallisella yhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja kullakin piirijärjestöllä yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 2 000 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä (31.12.2019) olleen henkilöjäsenmäärän mukaan.

Edustusoikeus liittokokouksessa on vain edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden varsinaisten jäsenten edustajilla, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut kokousedustajiksi liiton hallituksen määräämään aikaan mennessä ja sen määräämällä tavalla.

 

Kokoukseen on ilmoittauduttava sähköisesti Kansallisen senioriliiton ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa www.senioriliitto.fi. Ilmoittautumisaika kokoukseen päättyy 15.6.2020 klo 16.00.

Kokousmateriaali ja aloitevastaukset postitetaan kuukausi ennen kokousta virallisille kokousedustajille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen (joko sähköposti tai katuosoite). Tämä kokouskutsu julkaistaan myös 8.4.2020 ilmestyvässä Patinassa ja lähetetään yhdistysjohdolle sähköisesti.

 

Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, tukijäsenillä, valtuuston ja hallituksen jäsenillä. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille.

Senioriyhdistysten jäsenet koko Suomesta ovat tervetulleita ilmoittautumaan läsnäolo-oikeutettuina liitto- kokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettäviin oheisohjelmiin.
 

Kansallinen senioriliitto ry
Hallitus

 

Anneli Taina                                                            Matti Niiranen
puheenjohtaja                                                           toiminnanjohtaja