Rohkeasti seniori -hanke talvella 2022

Rohkeasti seniori -hanke talvella 2022

 

Teksti ja kuva: Timo Vuori.

 

Sosiaali- ja terveysalojen avustuskeskus (STEA) on tehnyt alustavan päätösehdotuksen Rohkeasti seniori -toiminnan kohdennetusta avustushakemuksesta (Ak-hakemus) 9.12.2021. Tätä artikkelia kirjoitettaessa ei ollut vielä tiedossa, myöntääkö STEA Rohkeasti seniori -toiminnalle pysyvämmän rahoituksen.

Joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana hanke tiedottaa eri kanavissa Rohkeasti seniori -toiminnan tulevaisuudesta. Mikäli Rohkeasti seniori -toiminnalle myönnetään Ak-avustus, toteutetaan kevätkauden 2022 aikana 12 kurssia eri puolilla Suomea.

Rahoituksen jatkuessa kannustetaan piirejä ja yhdistyksiä toteuttamaan normaalisti matalan kynnyksen tapahtumia, joista on saatu syyskauden 2021 aikana positiivisia kokemuksia.

Mikäli STEA ei myönnä pysyvämpää rahoitusta Rohkeasti seniori -toiminnalle, jatkuu hanke vielä jonkin aikaa kevätkaudella. Hankkeen toimintamuodot (kurssit, matalan kynnyksen toiminta ja etsivä työ) pyritään kaikesta huolimatta saamaan osaksi liiton toimintaa.

Talven 2022 kurssit

Varmuudella hanke toteuttaa viisi kurssia tammikuun lopun ja maaliskuun alkupuolen aikana. Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Vaasassa toteutetaan Rohkeasti eläkkeelle -kurssit. Tampereella toteutetaan Rohkeasti senioriksi -kurssi.

Espoon Rohkeasti eläkkeelle -kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Golfliiton kanssa. Helsingin Keskustakirjasto Oodin Kino Reginassa järjestetään Rohkeasti seniori -hankkeen päätöstilaisuus 22.3.

Mikäli hanke on saanut Ak-rahoituksen, ovat kaikki maaliskuun 22.3. jälkeen toteutetut kurssit osa Rohkeasti seniori -toimintaa.

 

Professori Jorma Uotisella kädessään Rohkeasti seniori -opas, joka luovutettiin hänelle Kotkan Rohkeasti eläkkeelle -kurssin yhteydessä 17.11.2021.

 

Matalan kynnyksen koulutustilaisuus tammikuussa

Rohkeasti seniori -hankkeen matalan kynnyksen toiminta aktivoitui syyskauden 2021 aikana. Tiedossa olevia matalan kynnyksen tapahtumia on toteutettu 11 piirissä ja yhteensä 35 tapahtumaa joulukuun puoliväliin mennessä. Vuonna 2020 hankkeen vapaaehtoiset toteuttivat 28 matalan kynnyksen tapahtumaa. Kumpaakin toimintavuotta on osin varjostanut korona.

Hanke toteuttaa piireille ja yhdistyksille suunnatun matalan kynnyksen toiminnan Teams-koulutustilaisuuden 28.1. klo 10:15 – 12:15. Jo nyt kannattaa laittaa päivämäärä kalenteriin!

Tammikuun koulutuksen teemana on onnistuneen matalan kynnyksen tapahtuman toteutus niin pienellä kuin isollammallakin paikkakunnalla. Koulutustilaisuuden tavoitteena esitellä onnistumiskokemuksia sekä tarjota tukea oman yhdistyksen matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen.  Tapahtumassa kerrotaan muun muassa erilaisista toteutusmahdollisuuksista ja matalan kynnyksen toiminnan hyödyistä.

Talven 2022 matalan kynnyksen tapahtumien tukemista koskevat päätökset tehdään vasta 15.12. jälkeen, jolloin on jo tiedossa Rohkeasti seniori -toiminnan rahoituspäätös. Hankemateriaalia voidaan toimittaa normaalisti matalan kynnyksen tapahtumiin.

Rohkeasti seniori -opas julkaistu

Rohkeasti seniori -opas saapui painosta marraskuun puolivälissä. Oppaan varsinainen julkaisutilaisuus pidetään Helsingin keskustakirjastossa hankkeen päätöstilaisuudessa 22.3.

Opas on saatavilla ensisijaisesti sähköisenä versiona senioriliiton sivuilla. Oppaan sähköisen version julkaisupäivästä tiedotetaan hankkeen Facebook-sivuilla. Oppaan painettua versiota jaetaan talven aikana ensisijaisesti yhteistyökumppaneille ja hankkeen keskeisille aktiiveille.

Opas muodostuu 24 artikkelista, joissa on käsitelty monipuolisesti eläkkeelle jäämistä ja eläkkeellä olemista. Mukana on asiantuntija-artikkeleita ja haastatteluita. Luonnollisesti hankkeen toimintamuodot on esitelty.

Rohkeasti seniori -hanke joulutauolla

Hanke on joulutauolla 22.12. alkaen ja palaamme taas työn pariin 10.1.2022.