Mikä on Rohkeasti seniori -hanke?

Mikä on Rohkeasti seniori -hanke?

Rohkeasti seniori –hanke lyhyesti:

•Senioriliiton Rohkeasti seniori –hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen
•Hanke toteutetaan vuosina 2019 – 2021
•Mukana kaikki senioriliiton 15 piiriä
•Rohkeasti eläkkeelle ja rohkeasti seniori -kursseja 
•Kohderyhmänä ihmiset, jotka kokevat eläköitymisen haastavana ja/tai eivät ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa

Tavoitteet lyhyesti

•Ehkäisee ikääntyneiden syrjäytymistä
•Vähentää senioreiden yksinäisyyttä
•Ehkäisee sosiaalisia ongelmia
•Edistää senioreiden terveyttä
•Lisää yhteisöllisyyttä ja osallistumista
•Kannustaa mukaan senioritoimintaan
•Lisää vertaistuen antamista ja auttamista