Leena Jääskeläinen: Ikäihmiset eivät ole samaa massaa

Leena Jääskeläinen: Ikäihmiset eivät ole samaa massaa

Kansallisen senioriliiton valtuuston puheenjohtaja Leena Jääskeläinen osallistui maaliskuun alussa European Seniors' Unionin eli ESUn hallituksen ja komitean kokoukseen Prahassa. "Lapsetkin ovat vauvoja, tarhaikäisistä, esikoululaisia, ala-asteen ikäisiä ja niin edelleen. Jos ajatellaan 65–100-vuotiaiden ikähaarukkaa, siinä on välissä 35 vuotta. On todellakin puhuttava eri ikätasoista!"

– Ikäihmisiä on aina vain suhteellisesti enemmän Euroopassa. Me emme ole yksi yhtenäinen ryhmä. Lapsetkin ovat vauvoja, tarhaikäisistä, esikoululaisia, ala-asteen ikäisiä ja niin edelleen. Jos ajatellaan 65–100-vuotiaiden ikähaarukkaa, siinä on välissä 35 vuotta. On todellakin puhuttava eri ikätasoista!

Sanat ovat vallan käytön välineitä. Ei ole ihan sama, miten ikäihmisistä puhutaan. Kansallisen senioriliiton valtuuston puheenjohtaja Leena Jääskeläinen pohtii, millä tavoin suomeksi voidaan kutsua henkilöitä ikähaarukassa 65–80? Entä ovatko yli 80-vuotiaat sitten vanhuksia?

Jääskeläinen näkee, että palveluja olisi nykyistä helpompi kohdentaa oikeille ikäluokille, kun ikäihmisten joukko nähtäisiin moninaisina yksilöinä.

– Suurin haaste suomalaisessa yhteiskunnassa on nähdä yli 65-vuotiaat yhä merkittävinä tekijöinä. Ikäihmiset eivät ole samaa massaa, Jääskeläinen sanoo.

–  Miksi pitäisi jättää työt jo 65-vuotiaana, jos haluaa jatkaa pidempään? 70–75-vuotiaat voivat antaa paljon yhteiskunnalle.

Lue koko juttu Leena Jääskeläisen haastattelusta ESUn kokouksen jälkimainingeissa täältä.