Edunvalvonta

Eläkeläisliittojen etujärjestö (EETU ry) tutki yli 55-vuotiaiden asenteita. Tässä mielenkiintoista tietoa senioreiden ajatuksista:


Huomisen kynnyksellä 2016 -tutkimus.
Kysely 55-84-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

Mukana myös Senioriliitto osana EETUa

Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla hyödyntäen laajoja yhteiskunnallisia verkostojaan ja liiton viestintäkanavia. Näitä ovat Patina -lehti, sosiaalinen media, liiton kotisivut ja suorat kontaktit lainsäätäjiin, muihin päättäjiin ja median edustajiin.  

Liitolla on edustus mm. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimielimissä, sosiaali- ja terveysministeriön vanhus- ja eläkeasiain neuvottelukunnassa sekä KELA:n eläkeasiain neuvottelukunnassa.

Kansallinen senioriliitto ry on EETU ry:n puheenjohtajajärjestö vuonna 2019, johon varautuminen aloitetaan jo vuonna 2018.

Senioriliitto vaikuttaa eläkeläisten asioihin myös kansainvälisellä tasolla, jossa senioriliitto osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön. Liitto on jäsen Euroopan senioriliitto ESU:ssa (European Seniors’ Union, ESU).

Esimerkkejä edunvalvontatyöstä käytännössä

Valtakunnallisella tasolla ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat pyytävät eläkeläisliittojen lausuntoja, kun valmisteltavina on erityisesti eläkeläisiä koskevia lainsäädäntöhankkeita.
Maakuntatasolla eri eläkeläisjärjestöillä on runsaasti yhteistoimintaa. Muun muassa oman maakunnan kansanedustajiin pidetään yhteyttä.
Paikallistasolla senioriyhdistykset ovat asettaneet jäseniään toimimaan kunnallisissa vanhusneuvostoissa.

 

Senioriliitolla on edustus muun muassa

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n hallituksessa seniorliiton edustajina ovat liiton puheenjohtaja Anneli Taina ja toiminnanjohtaja Matti Niiranen.

Sosiaali- ja terveysministeriön Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnassa on jäsenenä senioriliiton valtuuston puheenjohtaja Leena Jääskeläinen (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Matti Niiranen).

 

Vanhustyön keskusliiton (VTKL) valtuustossa senioriliittoa edustaa liiton varapuheenjohtaja Aila Harjanne.

SOSTE ry:n valtuustossa senioriliittoa edustaa toiminnanjohtaja Matti Niiranen.

Kelan eläkeasian neuvottelukunnassa kaudella 1.1.2017 - 31.12.2019 on jäsenenä senioriliiton toiminnanjohtaja Matti Niiranen (henkilökohtainen varajäsen järjestösihteeri Pia Nyman).

 

 

  

 

  

 

Kansallinen senioriliitto ry ja sen jäsenyhdistykset valvovat seniorikansalaisten taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. 

Senioriliittolaiset tukevat eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.