Senioriliiton edunvalvontatyö

Senioriliiton edunvalvontatyö

Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla hyödyntäen laajoja yhteiskunnallisia verkostojaan ja liiton viestintäkanavia. Näitä ovat Patina -lehti, sosiaalinen media, liiton kotisivut ja suorat kontaktit lainsäätäjiin, muihin päättäjiin ja median edustajiin.

Liitolla on edustus mm. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimielimissä, sosiaali- ja terveysministeriön vanhus- ja eläkeasiain neuvottelukunnassa sekä KELA:n eläkeasiain neuvottelukunnassa.

Kansallinen senioriliitto ry on EETU ry:n puheenjohtajajärjestö vuonna 2019.

Senioriliitto vaikuttaa eläkeläisten asioihin myös kansainvälisellä tasolla, jossa senioriliitto osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön. Liitto on jäsen Euroopan senioriliitto ESU:ssa (European Seniors’ Union, ESU).
 

Kansallinen senioriliitto on vuonna 2019 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtajajärjestö.

Kuusi eläkeläisliittoa, senioriliitto mukaan lukien, perustivat 20.6.2006 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n. Sen tehtävänä on tehostaa yhteistoimintaa edunvalvonta-asioissa.

EETUn hallituksessa Kansallinen senioriliitto ry:tä edustavat puheenjohtaja Anneli Taina ja toiminnanjohtaja Matti Niiranen. EETUn työvaliokunnanssa senioriliittoa edustaa toiminnanjohtaja Niiranen.

Kansallinen senioriliitto ottaa kantaa edunvalvonnan asioihin useimmiten yhteistyössä muiden EETU-liittojen kanssa. Löydät EETUn kannanotot osoitteessa www.eetury.fi


Senioriliitolla on edustus muun muassa

Sosiaali- ja terveysministeriön Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnassa on jäsenenä senioriliiton valtuuston puheenjohtaja Leena Jääskeläinen (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Matti Niiranen).
  
Vanhustyön keskusliiton (VTKL) valtuustossa senioriliittoa edustaa liiton varapuheenjohtaja Aila Harjanne.

SOSTE ry:n valtuustossa senioriliittoa edustaa toiminnanjohtaja Matti Niiranen.

Kelan eläkeasian neuvottelukunnassa kaudella 1.1.2017 - 31.12.2019 on jäsenenä senioriliiton toiminnanjohtaja Matti Niiranen (henkilökohtainen varajäsen järjestösihteeri Pia Nyman).

 

Esimerkkejä edunvalvontatyöstä käytännössä

• Valtakunnallisella tasolla ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat pyytävät eläkeläisliittojen lausuntoja, kun valmisteltavina on erityisesti eläkeläisiä koskevia lainsäädäntöhankkeita. 
• Maakuntatasolla eri eläkeläisjärjestöillä on runsaasti yhteistoimintaa. Muun muassa oman maakunnan kansanedustajiin pidetään yhteyttä. 
• Paikallistasolla senioriyhdistykset ovat asettaneet jäseniään toimimaan kunnallisissa vanhusneuvostoissa.