Senioriliiton arvot

Senioriliiton arvot

Kansallisen senioriliiton toiminta perustuu yhteisön hyväksymiin arvoihin.

Arvoissa korostuu elämänmyönteisyys ja positiivinen asenne sekä suoraselkäisyys. Vastuu itsestä ja muista, välittäminen myös ympäristöstä sekä perinteiden kunnioittaminen ovat tärkeitä arvoja.

Kansallisen senioriliiton arvot