Senioriliiton arvot

Kansallisen senioriliiton arvot

 

Kansallisen senioriliiton toiminta perustuu yhteisön hyväksymiin arvoihin.

Arvoissa korostuu elämänmyönteisyys ja positiivinen asenne sekä suoraselkäisyys. Vastuu itsestä ja muista, välittäminen myös ympäristöstä sekä perinteiden kunnioittaminen ovat tärkeitä arvoja. Arvot ovat näkyvissä viereisessä kuvassa kokonaisuudessaan.