Kannanotot ja muu materiaali

Kannanotot ja muu materiaali

Liiton tekemät edunvalvontaan liittyvät kannanotot sekä muuta materiaalia löytyy tältä sivulta:

17.10.2019 Eläkeläisliitot mukaan hallituksen ikäohjelman laatimiseen

24.9.2019 EETU ry: Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä ja kotitalousvähennystä ei saa supistaa

20.9.2019 Kotitalousvähennys on tärkeä myös pienituloisille eläkeläisille

5.9.2019 EETU ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sairasvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

20.8.2019 EETU ry:n lausunto pienten eläkkeiden korottamisesta

18.6.2019 EETU ry:n lausunto Finanssivalvonnalle pankkipalveluista

13.6.2019 EETU ry:n lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta leiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

14.5.2019 EETU ry:n kannanotto hallitusneuvotteluihin: Eläkeläisten asemaa on parannettava

25.4.2019 Ikäihmiset on huomioitava hallitusohjelmaa tehtäessä

3.4.2019 EETU ry:n lausunto Finanssivalvonnalle: Pankkitunnisteiden mahdolliset muutokset

19.3.2019 Senioriliiton tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023: 10 teesiä senioreiden puolesta

14.3.2019 Kannanotto: Vanhukset eivät voi odottaa

4.3.2019 EETU ry:n kannanotto: Vanhusten hoivapalvelut on toteutettava laatu edellä

31.1.2019 Puheenjohtaja Taina: Kuntien on tuotettava vanhuspalvelut aina laatu edellä

14.12.2018 Opiskelijavalintojen soveltuvuuskokeet parantavat ikääntyneiden turvallisuutta

8.10.2018 Puheenjohtaja Anneli Taina: oikeusasiamiehen roolia on vahvistettava

25.9.2018 EETU ry:n kannanotto vuoden 2019 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön

20.9.2018 Eläkeläisten verotus oikeudenmukaiseksi

30.5.2018 Pankkipalvelut ikääntyneille on turvattava

14.12.2017 Sote-palveluiden valinnanvapaus on myönteinen uudistus senioreille

15.3.2017 Senioriliitto kannattaa sote-valinnanvapautta

 

Muu materiaali:

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2019 -tutkimus

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2016 -tutkimus