Liiton puheenjohtajisto ja hallitus

Liiton puheenjohtajisto ja hallitus

Liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan joka kolmas vuosi pidettävässä liittokokouksessa. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi liittokokousta seuraavan uuden valtuuston syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu liiton sääntöjen mukaan kahdeksan jäsentä ja liiton puheenjohtajisto.

Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja 2020-23

Anneli Taina
anneli.taina@senioriliitto.fi
0400 852 626

Kansallisen senioriliiton varapuheenjohtajat 2020-23

Risto Löppönen
risto.lopponen@senioriliitto.fi
0405042091

Paavo Peltosaari
paavo.peltosaari@senioriliitto.fi
0400630263

Hallituksen työvaliokunta: Anneli Taina (puheenjohtaja), Paavo Peltosaari, Risto Löppönen ja Margit Sasi. Hallituksen ja työvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

Jäsenet 2021-2023

Nyky Vanhanen
Etelä-Karjala
nyky.vanhanen@senioriliitto.fi

Olavi Nieminen
Helsinki
olavi.nieminen@senioriliitto.fi

Katriina Haapakangas
Häme
katriina.haapankangas@senioriliitto.fi

Sirpa Teräväinen
Keski-Suomi
sirpa.teravainen@senioriliitto.fi

Margit Sasi
Pohjanmaa
margit.sasi@senioriliitto.fi

Raimo Hätinen
Savo-Karjala
raimo.hatinen@senioriliitto.fi

Liisa Luomanen
Satakunta
liisa.luomanen@senioriliitto.fi

Jarmo Helttula
Varsinais-Suomi
jarmo.helttula@senioriliitto.fi