Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

Euroopan yhdentyminen on lisännyt paitsi valtioiden yhteistyötä myös kansalaisten elämään vaikuttavaa lainsäädäntöä. On tärkeää, että myös ikääntyvien kansalliset järjestöt harjoittavat yhteistyötä yli rajojen.

Eurooppalainen yhteistyö

Kansallinen senioriliitto ry osallistuu European Seniors' Union'in (ESU) toimintaan.

ESU kokoontuu pari kertaa vuodessa laatimaan yhteisiä suosituksia eläkkeisiin, eläkeikään, ikääntyvien palveluihin sekä senioreiden henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toiminnallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Palveludirektiivi on hyvä esimerkki eläkeläisjärjestöjen onnistuneesta kansainvälisestä yhteistyöstä. ESUlla oli myös keskeinen rooli EU:n vuoden 2012 teeman Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus valmistelussa.