Liittokokouskutsu

Liittokokouskutsu

Kutsu Kansallisen senioriliitto ry:n XXVIII liittokokoukseen Savonlinnassa 7.-8.6.2023

Kokouskutsu Varsinainen liittokokous

Aika 7.-8.6.2023, kokous avataan 7.6. kello 13.00

Paikka Savonlinnasali, Kylpylaitoksentie 4, 57130 SAVONLINNA

Kansallinen senioriliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 8.12.2022 päättänyt kutsua koolle varsinaisen liittokokouksen oheisohjelmineen Savonlinnaan 6.-8.6.2023. Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen kohdan 10 mukaiset asiat. Niihin kuuluvat liiton puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta. Vaalit toimitetaan sähköisesti, mikä edellyttää kokousedustajalta toimivan älypuhelimen käyttöä. 

Kokouksessa käsitellään myös selonteko liiton toiminnasta kolmelta edelliseltä vuodelta ja määritellään tulevan toiminnan ja talouden yleiset suuntaviivat kolmeksi seuraavaksi vuodeksi sekä jäsenyhdistysten tekemät aloitteet. Kokouksessa käsitellään lisäksi Kansallisen senioriliiton säännöt ja piirien ja paikallisyhdistysten mallisäännöt.

Liiton varsinaisilla jäsenillä, valtuustolla ja hallituksella on oikeus tehdä aloitteita liittokokoukselle. Aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liittokokousta, eli 6.4.2023 mennessä. Aloitteet voi toimittaa postitse tai sähköpostitse liiton toimistoon. Liiton hallitus lähettää tehdyt aloitteet viimeistään yksi (1) kuukausi ennen (5.5.2023) kokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille. 

Liittokokoukseen on kullakin paikallisyhdistyksellä ja valtakunnallisella yhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja kullakin piirijärjestöllä yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 2 000 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä (31.12.2022) olleen henkilöjäsenmäärän mukaan. 

Edustusoikeus liittokokouksessa on vain edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden varsinaisten jäsenten edustajilla, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut kokousedustajiksi liiton hallituksen määräämään aikaan mennessä ja sen määräämällä tavalla. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Kokoukseen ja sen oheisohjelmiin on ilmoittauduttava sähköisesti Kansallisen senioriliiton ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa www.senioriliitto.fi. Ilmoittautumisaika kokoukseen alkaa 15.12.2022 ja päättyy 22.5.2023 klo 16.00, jonka jälkeen ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Kokousmateriaali ja aloitevastaukset postitetaan kuukausi ennen kokousta virallisille kokousedustajille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Tämä kokouskutsu on julkaistu tämän kirjeen lisäksi 14.12.2022 ilmestyneessä Patinassa. 

Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, tukijäsenillä, valtuuston ja hallituksen jäsenillä. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. Senioriyhdistysten jäsenet koko Suomesta ovat tervetulleita ilmoittautumaan liittokokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettäviin oheisohjelmiin. 

 

Kansallinen senioriliitto ry
Hallitus

Anneli Taina                                                            Maarit Kuikka 
puheenjohtaja                                                         toiminnanjohtaja