Mikä on Kansallinen senioriliitto ry?

Mikä on Kansallinen senioriliitto ry?

Kansallinen senioriliitto edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoo heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen. Liitto on puolueisiin kuulumaton.

Kansallinen senioriliitto ry on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on senioreiden sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Liittokokouskauden 2023-2026 teema on ”Elämäniloa ja voimaa”. 

Liitossamme on 14 piirijärjestöä ja 155 paikallista senioriyhdistystä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa kaikkialla Suomessa. Jäseniä on jo yli 25 000. 

Senioriliitto tiedottaa arvoistaan ja toiminnastaan, ohjaa ja kouluttaa jäsenistöään, järjestää erilaisia tilaisuuksia, tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa sekä virkistys- ja kuntoutustoimintaa.  Liitto pitää yhteyttä eläkeläis- ja sosiaalialan järjestöihin ja viranomaisiin sekä toimintansa kannalta tärkeisiin päättäjiin ja tekee kansainvälistä yhteistyötä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi sääntöjensä mukaan "ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa majoitusliikettä, kustannustoimintaa, ravintolatoimintaa, kioskikauppaa sekä adressien ja muiden artikkelien myyntiä."

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä rekisteröity paikallisyhdistys, paikallisyhdistysten muodostama rekisteröity piirijärjestö ja valtakunnallinen rekisteröity yhdistys. Liiton tietosuojaseloste on nähtävissä täältä.

Järjestöä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Kansallinen senioriliitto ry

● Perustettu 10.10.1971 
● Jäseniä 25 000
● Paikallisyhdistyksiä 155
● Piirijärjestöjä 14

Tietosuojaseloste

Senioriliiton tietosuojaseloste.

Liiton ensimmäinen historiikki 1971-1996