Kansallinen senioriliitto ry

Senioriliiton viiriä voi käyttää muistamisena sekä kokouksissa.
Kansallisen senioriliiton organisaatio. Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.

Kansallinen senioriliitto ry

● Perustettu 10.10.1971 
● Jäseniä 26 000
● Paikallisyhdistyksiä 165
● Piirijärjestöjä 15

Kansallinen senioriliitto edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoo heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen.

Liitto on puolueisiin kuulumaton.

Senioriliitto tiedottaa arvoistaan ja toiminnastaan, ohjaa ja kouluttaa jäsenistöään, järjestää erilaisia tilaisuuksia, tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa sekä virkistys- ja kuntoutustoimintaa.  Liitto pitää yhteyttä eläkeläis- ja sosiaalialan järjestöihin ja viranomaisiin sekä toimintansa kannalta tärkeisiin päättäjiin ja tekee kansainvälistä yhteistyötä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi sääntöjensä mukaan "ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa majoitusliikettä, kustannustoimintaa, ravintolatoimintaa, kioskikauppaa sekä adressien ja muiden artikkelien myyntiä."

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä rekisteröity paikallisyhdistys, paikallisyhdistysten muodostama rekisteröity piirijärjestö ja valtakunnallinen rekisteröity yhdistys.