Eläkeläisten etujen  valvonnassa riittää työtä

Eläkeläisten etujen valvonnassa riittää työtä

KESKUSTELU ELÄKELÄISTEN ASEMASTA kiihtyy, kun aletaan lähestyä keväällä huhtikuussa pidettäviä eduskuntavaaleja. Keskustelun sisältöön vaikuttaa paljon se, pystyykö eduskunta ratkaisemaan soteuudistuksen toteutumisen. Toivottavasti pystyy. Edunvalvonta on lähikuukausina joka tapauksessa tiivistä.

Eläkeläisten toimeentulon ja hyvän elämän kannalta oleellisia ovat palvelut, niiden hinta ja saatavuus, valinnanmahdollisuudet ja verotus. Verotus ja maksut sekä arjen kulut vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten eläke riittää välttämättömiin menoihin ja miten paljon on rahaa muuhun elämiseen.  

Palvelujen riittävyys ja laatu ovat kaikkein kiireisimmät asiat ikäihmisten, erityisesti vanhusten kannalta. Palveluilla on tuettava arvokasta ja turvallista vanhuutta.

TÄRKEÄÄ ON, ETTÄ PALVELUISTA TIEDOTETAAN riittävästi ja että ne ovat saatavilla oikeaan aikaan. Monessa kunnassa eläkeläiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut jonottamatta ja tehostetun palvelun asuntoon pääsee silloin, kun sitä tarvitaan.

Erityisesti suurissa kaupungeissa on ongelmia palvelujen saatavuudessa oikeaan aikaan ja toisinaan palvelujen laadussakin on toivomisen varaa. Eläkeläisten kannattaa kertoa havaitsemistaan epäkohdista suoraan kuntansa päättäjille, jotta heillä on käytettävissään kokemustietoa oman kunnan tilanteesta.

Uskon itse vahvasti tietoon ja faktoihin perustuvaan vaikuttamiseen ja päätöksentekoon.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HINTA ON monille liian korkea. Eläkeläisistä puolet saa eläkettä alle 1434 euroa ja täysi takuueläke on 775 euroa.

Jos menot kasvavat vaikkapa sairauden vuoksi, vaikeutuu toimeentulo entisestään. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja on satojatuhansia ulosotossa, osa eläkeläisiltä perittäviä. Taustalla on varmasti monia syitä.

Tuntuu siltä, etteivät kunnat ole riittävästi ottaneet käyttöön mahdollisuutta luopua tai alentaa maksuja asiakkaan toimeentulovaikeuksien vuoksi.

Eläkeläisjärjestöjen yhteinen etujärjestö EETU kiinnitti kannanotossaan eduskuntaryhmille huomiota mm. tähän epäkohtaan. Ryhmien edustajat kertoivat, että asiakasmaksuja käsittelevän lain yhteydessä tähän onkin tarkoitus puuttua.

Kansallinen senioriliitto haluaa herättää päättäjiä korjaamaan eläkeläisten verotuksen epäkohdat.  Eläketulon lisävero on ikärasismin luontoinen. Vaadimme sen poistamista.  

 

Anneli Taina
puheenjohtaja
Kansallinen senioriliitto ry

Julkaistu Patinassa 5/2018