Vuoden 2018 alkajaisiksi

Vuoden 2018 alkajaisiksi

TOIVOTAN TEILLE KAIKILLE onnellista, mielenkiintoista ja aktiivista vuotta 2018. Kansallisen senioriliiton ja jäsentemme kannalta on alkanut mitä innostavin toiminnan vuosi.

Kevään aikana eduskunta käsittelee sotea ja maakuntauudistusta. Toivottavasti uudistukset vihdoinkin saadaan päätettyä ja työ käytännön toteuttamisessa voi alkaa. Toivon, että piirit, yhdistykset ja jäsenet eri puolilla Suomea ovat mukana valmistelussa eri tavoin. 

Vanhusneuvostot ovat hyvä väylä vaikuttaa, samoin eri luottamustehtävät joissa monet meistä toimivat. Erityisesti ikäihmisten ja vanhusten kannalta on tärkeää, että uudistus toteuttaa tavoitteet palvelujen laadun ja saatavuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi.   

SOTE-UUDISTUS MUUTTAA merkittävästi kuntien tehtäviä. Kunnissa päätetään mm. kaavoituksesta ja kulttuuri- ja liikuntapalveluista, joiden merkitys ikäihmisten hyvinvoinnille on suuri.  

Ikäihmisillä pitää olla valinnanmahdollisuuksia asumisessa erityisesti siinä vaiheessa, kun omat voimat eivät enää riitä. Tällä hetkellä monet vanhukset elävät turvatonta elämää yksin kodeissaan.  

Asumisen järjestämiseen tarvitaan nopeasti uusia innovaatioita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Asumisen turvallisuus ja eri vaihtoehdot ovat avainasemassa ja kuntien rooli edellytysten luojana on tärkeä.

Meitä senioreita tarvitaan tuomaan esiin tarpeita ja toiveita, esittämään ideoita ja vaatimaan ratkaisuja. Näistä meillä on tilaisuus kertoa kesällä lisää, kun osallistumme Suomi Areenaan heinäkuussa.

”SENIORIT NETTIAJASSA” on toimintamme painopisteenä vuonna 2018, sote-uudistuksen ohella.  On tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus palveluihin ja ihmisarvoiseen elämään digitaalisista taidoista riippumatta.

Toukokuussa järjestämme laivaseminaarin, jossa käsittelemme molempia aiheita, sotea ja digiä. Samalla nautimme elämyksistä ja yhdessäolosta.

TOIMINTAMME ERI PUOLILLA SUOMEA on aktiivista ja innostunutta.  Ikäihmiset tarvitsevat uusia kontakteja ja yhteisöllistä toimintaa työelämän jälkeen. Meidän on hyvä kutsua mukaan uusia jäseniä, koska motiivit toimimiseen ovat korkealla. Jäsenet tulevat mukaan nimenomaan siksi, että haluavat toimia.  

Toimintamme antaa iloa, sosiaalisia kontakteja ja vaikutusmahdollisuuksia. Samalla parannamme elämänlaatua ja edistämme terveyttä. Tervetuloa mukaan!

 

Anneli Taina
Kansallinen senioriliitto ry 
puheenjohtaja

Julkaistu Patinassa 1/2018