Vuoden senioriyhdistys -tunnustuksen saajaehdokkaat

Vuoden senioriyhdistys -tunnustuksen saajaehdokkaat

Kansallinen senioriliitto myönsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Vuoden senioriyhdistys -tunnustuksen.

Vuoden senioriyhdistys -tunnustuksen saava yhdistys on järjestänyt toimintaa, joka on uudenlaista ja innovatiivista, sekä noudattaa liiton arvoja ja strategiaa. Yhdistys on onnistunut vaikuttamaan positiivisesti toiminnallaan esimerkiksi jäsenmäärän kasvuun. Alla vuoden 2022 Vuoden senioriyhdistys -tunnustuksen saajaehdokkaat.

 

Jyväskylän seniorit ry

Jyväskylän seniorit ry:n toiminta koronapandemiavuonna 2021 on ollut innovatiivista. Yhdistys on kehittänyt uusia jäsenpalveluja, kasvattanut jäsenmääräänsä ennätyksellisesti, lisännyt senioritoiminnan tunnettavuutta laajasti omassa maakunnassa ja levittänyt innovaatioitaan hyvinä käytänteinä Senioriliiton paikallisyhdistysten käyttöön. Jyväskylän seniorit ovat kehittäneet uusia toimintamuotoja jäsenpalveluina ja terävöittäneet yhdistyksen viestintää ja markkinointia. Yhdistys toteutti vuonna 2021 myös mittavan Kirkkopuiston Laudatur-tapahtuman, jonka onnistunut toteutus hyödynsi yhdistyksen näkyvyyttä toimintaympäristössä ja monipuolisen verkoston tuomaa yhteistyön laajuutta.

 

Kanta-Helsingin kansalliset seniorit ry

Kanta-Helsingin Kansallisten senioreiden toiminta on ollut innovatiivista ja eri yhdistysten yhteistyötä lisäävää. Yhdistys on organisoinut Helsingin kaupungilta anomansa ja saamansa avustuksen turvin vuonna 2021 seitsemän osallistujille maksutonta kulttuurikävelyä opastuksineen eri puolille kaupunkia.  Yhdistys on toteuttanut liiton arvoja ja strategiaa ottamalla rohkeasti käyttöön liiton tarjoamat digitaaliset välineet, mm. laskutuksen ja tiedotuksen, mutta pitämällä huolta myös sellaisista jäsenistä postitse lähetetyillä jäsenviesteillä, joilla ei ole riittäviä digitaalisia välineitä tai osaamista. Yhdistyksessä toimii myös digikerho ja jäsenkokousten yhteydessä toteutetaan ’digivartti’. Yhdistyksen kotisivut ovat liiton suosituksen mukaiset ja selkeät. Samoin yhdistyksen tiedotteet ovat laadukkaita, monipuolisia ja informatiivisia. Yhdistys on lisännyt koronapandemiasta huolimatta jäsenmääräänsä vuonna 2021 nettomääräisesti.

 

Kuhmoisten seniorit ry

Vuonna 1988 perustettu Kuhmoisten seniorit ry on monella tavalla osoittanut toiminnassaan toistuvasti innovatiivisuutta, monipuolisuutta ja aktiivisuutta. Yhdistyksen jäsenkehitys on nousussa, ja yhdistyksen jäsenmäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kolminkertaistunut. Yhdistyksellä on laajaa ja mutkatonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toiminta on hyvin monipuolista, säännöllisiä kokoontumisia on kuukaudessa useita ja uutta toimintaa kehitetään koko ajan. Digiopetusta on järjestetty sekä jäsenistölle että kunnan kaikille ikäihmisille vuodesta 2013 alkaen. Yhdistyksen jäsenillä on edustajia sekä Kuhmoisten kunnanvaltuustossa että vanhusneuvostossa. Yhdistys järjestää Päijännekodin (hoiva- ja palvelutalo) asukkaille ystäväpalveluna ulkoiluttamista viikoittain sekä musiikki- ja letunpaistotapahtuman kerran vuodessa.

 

Savonlinnan Kansalliset seniorit ry

Savonlinnan Kansalliset seniorit ovat kyenneet ylläpitämään monipuolista toimintaa vaikeana koronavuonnakin. Toiminnassa näkyy erinomaisen suunnittelu sekä sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin. Jäsenille on tarjottu hyvin monipuolista toimintaa, josta löytyy jokaiselle jotain omien tarpeiden ja halujen mukaan. Savonlinnan yhdistys on ottanut monipuolisesti käyttöönsä erilaisia sähköisiä vaihtoehtoja ja jäsenistön digikoulutukseen on kiinnitetty runsaasti huomiota. Yhdistyksen toiminnalla on ollut ratkaiseva merkitys koko Etelä-Savon senioripiirin kehitykseen. Savonlinnan yhdistys on myös antanut konkreettista tukea ja koulutusta muille piirin yhdistyksille.


 

Turun Kansalliset seniorit ry

Turun kansalliset seniorit on aktiivinen ja perinteinen, mutta samalla myös moderni senioriyhdistys. Vaikka maailmanlaajuinen pandemia on rajoittanut yhdistysten toimintaa, on Turun yhdistys siitä huolimatta onnistunut viime vuonna kasvattamaan jäsenmääräänsä. Kulttuuritoimintaa sekä erilaisia jäsentapaamisia on järjestetty vuoden aikana niin paljon kuin koronarajoitusten aikana on ollut mahdollista. Yhdistys järjesti keväällä 2021 jäsenkyselyn, jossa selvitettiin yhdistyksen jäsenten selviämistä koronan muuttamissa olosuhteissa. Yhdistyksen tiloissa toimii myös ainutlaatuinen Seniorijelppi, joka on matalan kynnyksen paikka kaikille senioreille. Yhdistys on kehittänyt uusia toimintamuotoja, jotta edelleen tavoitettaisiin jäsenistöä ja voitaisiin palvella heitä rajoituksista huolimatta. Suosittu jokaviikkoinen Tiistaitreffit siirrettiin keväällä 2021 verkkoon. Aivan uutta toimintaa käynnistettiin liiton kanssa yhteistyössä, kun aloitettiin Torstaikaffet, etäkahvila jäsenistölle. Turun yhdistys myös tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti eri medioissa.