Ajankohtaisviesti senioriliiton jäsenistölle

Ajankohtaisviesti senioriliiton jäsenistölle

Ajankohtaisviesti senioriliiton puheenjohtajalta, valtuuston puheenjohtajalta ja toiminnanjohtajalta.

Arvoisat Kansallisen senioriliiton jäsenet
 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on rikkonut Euroopan rauhan ja turvallisuustilanne on muuttunut yhdessä yössä. Monet jäsenemme ovat kokeneet sodan lapsuudessa, ja me kaikki olemme sodan käyneen sukupolven lapsia.  Ukrainan tilanne ja syntynyt humanitaarinen kriisi koskettaa ja järkyttää meitä kaikkia.  Ikäihmiset ovat lasten ja vammaisten henkilöiden ohella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Suomi ja suomalaiset ovat valmiita auttamaan. Samalla kehitämme omaa varautumistamme ja vahvistamme puolustustamme. 

Senioriliitto on päättänyt lahjoittaa 2000 euroa SPR:n kautta. Haluamme samalla kannustaa jäseniämme tukemaan ukrainalaisia ja antamaan valitsemallaan tavalla ja mahdollisuuksiensa mukaan apua Ukrainalle. 

Kannustamme myös paikallisyhdistyksiä toimimaan aktiivisesti muiden järjestöjen kanssa avun kanavoimiseksi Ukrainaan. Kootaan voimat ja toimitaan yhdessä, kuten suomalaiset ovat aina hädän keskellä tehneet.

Tuetaan toinen toisiamme ja jäseniämme tässä monia ahdistavassa tilanteessa. Pidetään yhteyttä läheisiimme ja annetaan elämänkokemuksemme avulla tukea selviytymiseen. Vaikeistakin kriiseistä selvitään, ja meillä suomalaisilla on siitä erinomainen näyttö. 

Keskusteluapua ja tukea ikääntyneille tarjoavat tahot yhteystietoineen löydät täältä.

 

Anneli Taina                         Leena Jääskeläinen                                     Maarit Kuikka
puheenjohtaja                      valtuuston puheenjohtaja                          toiminnanjohtaja