Eurooppa-tiedottaminen

Eurooppa-tiedottaminen

Eurooppa-tiedotuksen hankeavustuksella on toteutettu vuosina 2023 ja 2024 hankkeita, joiden tavoitteena on ollut lisätä seniorikansalaisten tietoutta EU:sta ja ikäihmisten ihmisoikeuksista. Hanke kannustaa senioreita äänestämään EU-vaaleissa.


Tunne EU ja vaikuta! Seniorikansalaisten aktiivisuuden lisääminen EU-vaaleissa 2024

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry toteuttaa valtioneuvoston Eurooppa-tiedotuksen hankerahoituksella Tunne EU ja vaikuta! Seniorikansalaisten aktiivisuuden lisääminen EU-vaaleissa -hankkeen vuonna 2024. Senioriliitolla on hankkeessa toteutusvastuu yhteistyössä muiden EETUn jäsenjärjestöjen kanssa.

Hanke tuottaa EU-vaalipaneelin 29.5., johon voit ilmoittautua tästä. Lisäksi hanke tuottaa artikkeleita ja muuta materiaalia EU:sta toimijana, joiden avulla lisätään tietoutta EU:sta sekä kannustetaan senioreita vaikuttamaan ja äänestämään EU-vaaleissa kesäkuussa 2024.

Ikäihmisten ihmisoikeudet EU:ssa hanke vuonna 2023

Senioriliitto tuotti yhteistyökumppaneiden kanssa hankejulkaisun ikäihmisten oikeuksista Euroopan Unioin alueella syksyllä 2023. Julkaisu sisältää perustietoa ihmisoikeuksista ja tarjoaa näkökulmia siihen, mitä ovat ikäihmisten ihmisoikeudet.

Hanke tuotti kaikille avoimen ikäihmisten ihmisoikeudet Euroopan unioin alueella -tapahtuman Helsingin keskustakirjasto Oodissa 24.10.2023. Vuoden 2023 hanke toteutettiin Suomen ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen hankeavustuksella.