Mikä on Rohkeasti seniori?

Mikä on Rohkeasti seniori?

Lue lisää ja tutustu Rohkeasti Seniori -hankkeeseen tällä sivulla. Ohessa on esimerkiksi lehtiartikkeleita liittyen Rohkeasti Seniori -hankkeeseen:

•Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori –hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen
•Hanke toteutetaan vuosina 2019 – 2021
•Mukana kaikki senioriliiton 15 piiriä
•Järjestetään valtakunnallisesti Rohkeasti eläkkeelle ja Rohkeasti seniori -kursseja 
•Kohderyhmänä ihmiset, jotka kokevat eläköitymisen haastavana ja / tai eivät ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa

 

Tavoitteet lyhyesti

  • Edistää senioreiden terveyttä
  • Lisää yhteisöllisyyttä ja osallistumista
  • Kannustaa uusia eläkeläisiä mukaan senioritoimintaan
  • Ehkäisee ikääntyvien syrjäytymistä
  • Vähentää senioreiden yksinäisyyttä
  • Lisää vertaistuen antamista ja auttamista
  • Ehkäisee sosiaalisia ongelmia

 

Tutustu hankkeen tuottamiin artikkeleihin:

 

Yleistä tietoa hankkeesta

Hankkeen keulahahmo Jorma Uotisen haastattelu

Senioriliitto ja Rohkeasti Seniori näkyvästi esillä SuomiAreenassa

Rohkeasti Seniori -hankkeen avaustapahtuma Tampereella

Rohkeasti Seniori -hanke Tuusulassa

Rohkeasti Seniori ja Jorma Uotinen Oulun messuilla

Sirpa Taskinen: Uusi aika koittaa – miten valmistautua eläköitymiseen

Ilkka Pietilä: Rohkeasti Eläkkeellä

Rohkeasti seniori -hanke ja Jorma Uotinen esillä Elä & Nauti – Tykkää & Tuhulaa -messuilla

Anna Pylkkänen: Ihminen tarvitsee elämälleen merkityksen

Katja Pynnönen: Aktiivinen elämänote ja kanssaihmiset –Tueksi ja hyödyksi eläkeläisyyttä ja hyvää vanhuutta kohti kulkiessa?

Professori Aila Lauha: "Työuran päättyminen ei merkitse tyhjyyttä"