Mikä on Rohkeasti seniori?

Mikä on Rohkeasti seniori?

Lue lisää ja tutustu Rohkeasti Seniori -hankkeeseen tällä sivulla. Ohessa on esimerkiksi lehtiartikkeleita liittyen Rohkeasti Seniori -hankkeeseen:

•Senioriliiton Rohkeasti seniori –hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen
•Hanke toteutetaan vuosina 2019 – 2021
•Mukana kaikki senioriliiton 15 piiriä
•Rohkeasti eläkkeelle ja Rohkeasti seniori -kursseja 
•Kohderyhmänä ihmiset, jotka kokevat eläköitymisen haastavana ja / tai eivät ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa

Tavoitteet lyhyesti

•Ehkäisee ikääntyneiden syrjäytymistä
•Vähentää senioreiden yksinäisyyttä
•Ehkäisee sosiaalisia ongelmia
•Edistää senioreiden terveyttä
•Lisää yhteisöllisyyttä ja osallistumista
•Kannustaa mukaan senioritoimintaan
•Lisää vertaistuen antamista ja auttamista

 

Esimerkkejä hankkeen tuottamista artikkeleista:

Yleistä tietoa hankkeen aloittamisesta

Hankkeen keulahahmo Jorma Uotisen haastattelu

Senioriliitto ja Rohkeasti Seniori näkyvästi esillä SuomiAreenassa

Rohkeasti Seniori -hankkeen avaustapahtuma Tampereella

Rohkeasti Seniori -hanke Tuusulassa

Rohkeasti Seniori ja Jorma Uotinen Oulun messuilla

Sirpa Taskinen: Uusi aika koittaa – miten valmistautua eläköitymiseen

Ilkka Pietilä: Rohkeasti Eläkkeellä

Rohkeasti seniori -hanke ja Jorma Uotinen esillä Elä & Nauti – Tykkää & Tuhulaa -messuilla

Anna Pylkkänen: Ihminen tarvitsee elämälleen merkityksen

Katja Pynnönen: Aktiivinen elämänote ja kanssaihmiset –Tueksi ja hyödyksi eläkeläisyyttä ja hyvää vanhuutta kohti kulkiessa?