Artikkeleita ja tietoa Rohkeasti seniori -hankkeesta

Artikkeleita ja tietoa Rohkeasti seniori -hankkeesta

Lue lisää ja tutustu tarkemmin Rohkeasti seniori -hankkeeseen ja sen tuottamiin artikkeleihin tällä sivulla.

 
Mikä on Rohkeasti seniori -hanke?
 • Kansallisen senioriliiton toteuttama Rohkeasti seniori –hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen
 • Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021 STEAn tukemana
 • Mukana kaikki senioriliiton 14 piiriä ympäri Suomen
 • Hankkeessa järjestetään valtakunnallisesti Rohkeasti eläkkeelle ja Rohkeasti seniori -kursseja sekä toteutetaan matalan kynnyksen toimintaa
 • Hankkeen matalan kynnyksen tapahtumat tavoittavat ihmisiä erilaisten yleisötilaisuuksien ja myös verkon kautta ympäri vuoden
 • Kohderyhmänä ihmiset, jotka kokevat eläköitymisen haastavana ja / tai eivät ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa
 
Hankkeen tavoitteet lyhyesti:
 • Edistää senioreiden terveyttä
 • Lisätä yhteisöllisyyttä ja osallistumista
 • Kannustaa uusia eläkeläisiä mukaan senioritoimintaan
 • Ehkäistä ikääntyvien syrjäytymistä
 • Vähentää senioreiden yksinäisyyttä
 • Lisätä vertaistuen antamista ja auttamista
 • Ehkäistä sosiaalisia ongelmia