Artikkeleita ja tietoa Rohkeasti seniori -hankkeesta

Artikkeleita ja tietoa Rohkeasti seniori -hankkeesta

Lue lisää ja tutustu tarkemmin Rohkeasti seniori -hankkeeseen ja sen tuottamiin artikkeleihin tällä sivulla.

 
Mikä on Rohkeasti seniori -hanke?
 • Kansallisen senioriliiton toteuttama Rohkeasti seniori –hanke kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen
 • Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021 STEAn tukemana
 • Mukana kaikki senioriliiton 14 piiriä ympäri Suomen
 • Hankkeessa järjestetään valtakunnallisesti Rohkeasti eläkkeelle ja Rohkeasti seniori -kursseja sekä toteutetaan matalan kynnyksen toimintaa
 • Hankkeen matalan kynnyksen tapahtumat tavoittavat ihmisiä erilaisten yleisötilaisuuksien ja myös verkon kautta ympäri vuoden
 • Kohderyhmänä ihmiset, jotka kokevat eläköitymisen haastavana ja / tai eivät ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassa
 
Hankkeen tavoitteet lyhyesti:
 • Edistää senioreiden terveyttä
 • Lisätä yhteisöllisyyttä ja osallistumista
 • Kannustaa uusia eläkeläisiä mukaan senioritoimintaan
 • Ehkäistä ikääntyvien syrjäytymistä
 • Vähentää senioreiden yksinäisyyttä
 • Lisätä vertaistuen antamista ja auttamista
 • Ehkäistä sosiaalisia ongelmia


Hankkeen tuottamia artikkeleita

Osa artikkeleista on julkaistu alun perin Kansallisen senioriliiton jäsenlehti Patinan Rohkeasti seniori -hankesivuilla.

Psykologi Pekka Järvinen: Mitä miettii eläköityvä? (Patina 2/2021)

Konsultti Rauno Pääkkönen: Ajatuksia Rohkeasti seniori -kursseilta (Patina 2/2021)

Hankkeen etsivää työtä verkossa (Patina 2/2021)

Yksin ei pidä jäädä - haastattelu Rohkeasti seniori -hankkeen puhujilta (Patina 2/2021)

Palkka meni, eläke tuli! Haastattelu senioriajan taloudesta (Patina 1/2021)

Kristiina Siikala: Miksi taloudellinen varautuminen on tärkeää eläkeikää ajatellen? (Patina 1/2021)

Rakkaus ei jää eläkkeelle - seniorirakkaus voimavarana (Patina 6/2020)

Numerolappu rintaan seniorina - Kilpaurheilu eläkkeellä (Patina 5/2020)

Päivi Tiittula: Etsivä vanhustyö ja välittämisen kulttuuri (Patina 4/2020)

Etsivä työ tuo ikäihmiset yhteen - haastattelussa Rohkeasti seniori -hankkeen aktiiveja (Patina 4/2020)

Sirkkaliisa Heimonen: Mielen hyvinvoinnin lähteillä (Patina 3/2020)

Yhteydenpidon monet muodot (Patina 3/2020)

Leena Meriläinen: Minkä vanhana oppii, sen vanhana taitaa (Patina 2/2020)

Haastattelu: Eläkkeellä opin tielle (Patina 2/2020)

Matala kynnys – mitä sillä tarkoitetaan? (Patina 2/2020)

Haastattelu: Vapaaehtoistyöstä virtaa eläkepäiviin (Patina 1/2020)

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – eläkkeelläkin  (Patina 1/2020)

Professori Aila Lauha: "Työuran päättyminen ei merkitse tyhjyyttä" (Patina 6/2019)

Jenni Kulmala: Sosiaalinen aktiivisuus on osa aivoterveyden ylläpitoa (Patina 6/2019)

Katja Pynnönen: Aktiivinen elämänote ja kanssaihmiset –Tueksi ja hyödyksi eläkeläisyyttä ja hyvää vanhuutta kohti kulkiessa? (Patina 5/2019)

Haastattelussa Anna Pylkkänen: Ihminen tarvitsee elämälleen merkityksen (Patina 5/2019)

Hankkeen keulahahmo Jorma Uotisen haastattelu (Patina 4/2019)

Ilkka Pietilä: Rohkeasti Eläkkeellä (Patina 4/2019)

Sirpa Taskinen: Uusi aika koittaa – miten valmistautua eläköitymiseen (Patina 3/2019)