Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke

Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke

Vuosina 2019-2021 toteutettava hanke tähtää työuraansa päättävien ihmisten aktiiviseen, onnelliseen ja toiminnalliseen elämään. Hanketta toteuttaa Kansallinen senioriliitto ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

 

Rohkeasti seniori – tule mukaan, älä jää yksin!

Tervetuloa tutustumaan Rohkeasti seniori -hankkeeseen. Tarkoituksemme on vähentää yksinäisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Hankkeen keulahahmona toimii professori Jorma Uotinen, joka kertoo omista kokemuksistaan hankkeen kursseilla ja mm. tässä Patina -lehden artikkelissa.

Rohkeasti seniori -hanke kannustaa eläkkeelle siirtyviä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Kohderyhmänä ovat eläkkeelle pian siirtyvät tai jo jonkin aikaa eläkkeellä olleet henkilöt, jotka kaipaavat uusia virikkeitä ja ystäviä sekä tukea uuden elämänvaiheen myötä.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Ota yhteyttä hankkeeseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: rose@senioriliitto.fi