Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke

Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hanke

Rohkeasti seniori -toiminta jatkuu projektina eri muodoissaan. Hanke tähtää työuraansa päättävien ihmisten aktiiviseen, onnelliseen ja toiminnalliseen elämään. Hanketta toteuttaa Kansallinen senioriliitto ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Vuosina 2019–2021 hanke toteutettiin STEAn rahoituksella.

Rohkeasti seniori – tule mukaan, älä jää yksin!

Tervetuloa tutustumaan Rohkeasti seniori -hankkeeseen. Tarkoituksemme on vähentää yksinäisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Hankkeen keulahahmona toimii professori Jorma Uotinen, joka kertoo omista kokemuksistaan hankkeen kursseilla ja mm. tässä Patina -lehden artikkelissa.
 


 

Rohkeasti seniori -hanke kannustaa eläkkeelle siirtyviä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Kohderyhmänä ovat eläkkeelle pian siirtyvät tai jo jonkin aikaa eläkkeellä olleet henkilöt, jotka kaipaavat uusia virikkeitä ja ystäviä sekä tukea uuden elämänvaiheen myötä.

 
Tutustu järjestämiimme kursseihin:

Kevään 2023 Rohkeasti eläkkeelle tapahtumat

Eläkkeelle siirtyvistä miettiville ja hiljattain eläkkeelle jääneille suunnatut  Rohkeasti eläkkeelle -kurssit

Vapaaehtois- ja järjestötoimintaan, varautumiseen elämän eri tilanteisiin sekä senioriajan talouteen painottuvat Rohkeasti senioriksi -kurssit
 

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa:

Ota yhteyttä hankkeeseen sähköpostitse: rose@senioriliitto.fi 

 

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.