EETU ry:n lausunto Finanssivalvonnalle pankkipalveluista

EETU ry:n lausunto Finanssivalvonnalle pankkipalveluista

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vastasi lausunnolla Finanssivalvonnan kyselyyn digitaalisen pankkiasioinnin mukautuksista ja palveluvaihtoehdoista digitaaliselle asioinnille.