EETU ry:n lausunto valtiovarainministeriölle

EETU ry:n lausunto valtiovarainministeriölle

EETU ry on antanut lausunnon seuraavasta asiasta valtiovarainministeriölle: hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta.