Huomisen kynnyksellä -tutkimus 2022 julkaistu

Huomisen kynnyksellä -tutkimus 2022 julkaistu

Ikääntyneet kansalaisemme pitävät hoivapalveluiden laatua luvattoman heikkona, eläkkeiden pienuus koetaan ongelmaksi ja vieraan vallan hyökkäys huolettaa!

Huomisen kynnyksellä -tutkimus on julkaistu. Alla EETUn puheenjohtajajärjestön tiedote asiasta. Kansallisessa senioriliitossa tutkimusta koskevia lisätietoja saa puheenjohtaja Anneli Tainalta.

55–84-vuotiaat suomalaiset pitävät hoivapalveluidemme laatua luvattoman heikkona

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n Kantar Publicilla teettämästä, ja juuri julkaistusta, Huomisen Kynnyksellä tutkimuksesta (kysely 55–84-vuotiaille mannersuomessa asuville) käy ilmi, että peräti 73 prosenttia pitää ikääntyneiden hoivapalveluiden laatua luvattoman heikkona maassamme.

Valtaenemmistö, 91 prosenttia, oli sitä mieltä, että hoivapalveluiden laaturikkomuksiin pitäisi puuttua nykyistä herkemmin. Kaksi kolmesta (66 %) oli täysin tätä mieltä. Vain 18 prosenttia uskoo ikääntyneiden ja heidän läheistensä saavat äänensä kuuluviin hoivapalveluiden asiakkaana. Peräti 66 prosenttia pitää sitä epätodennäköisenä.

Eläkkeiden pienuus ja sitä seuraavat taloudelliset ongelmat ovat suurimmiksi koetut ongelmat 

Eläkkeiden pienuus nousee selvästi suurimmaksi tämän päivän harmin aiheeksi. Tämä asia on 44 prosentin mielestä ongelma. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on toiseksi suurin probleema. Sen mainitsi 36 prosenttia tutkimukseen osallistuneista. 22 prosenttia pitää sosiaali- ja terveyspalveluita riittämättöminä.

  • Eläkkeiden pienuus on johtanut siihen, että suuri osa eläkkeensaajista on nyt todellisessa pulassa hintojen viimeaikaisen nousun takia. Se iskee rajusti juuri pienituloisiin eläkeläisiin, joilla menee suurempi osa kulutuksesta asumiseen ja energiaan. Tilanne vain pahenee yksin asuvilla, kun kustannuksia ei voi jakaa kenenkään kanssa. Eläkeläisten hätähuuto tulee ilmi järjestöille tulevissa, lähes jokapäiväisissä, yhteydenotoissa sekä eri tahojen teettämissä selvityksissä. Tähän hätähuutoon on maamme hallituksen nyt reagoitava, sanoo EETUn puheenjohtajana tänä vuonna toimiva Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta.

Vieraan vallan hyökkäys Suomeen huolestuttaa

Tänä vuonna selvitettiin kokonaan uudessa kysymyksessä, kuinka paljon viisi viime aikoina elämää vahvasti hallinnutta asiaa (Uhka vieraan vallan hyökkäyksestä Suomeen, elämisen kallistuminen hintojen nousun myötä, ilmastonmuutos, ydinsota sekä koronapandemia) huolestuttavat suomalaisia ikäihmisiä.

  • Ykköseksi nousi uhka vieraan vallan hyökkäämisestä Suomeen. Se huolestutti 34 prosenttia paljon ja 35 prosenttia melko paljon. Vieraan vallan hyökkäys Suomeen ja ydinsota huolestuttavat naisia hieman enemmän kuin miehiä, joukon iäkkäimpiä ydinsota huolestuttaa selvästi enemmän kuin nuorimpia tutkimukseen osallistuneita, toteaa Kantar Publicin tutkimusjohtaja Sakari Nurmela.

Huomisen Kynnyksellä tutkimusta on tehty kolmen vuoden välein. Nyt julkistettu tutkimusraportti löytyy tiedotteen liitteenä. Raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jolla on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä mm. ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme. Kysymyksenasettelu on laaja ja kattaa useita teemakokonaisuuksia.

Lisätietoja tarvittaessa:

Sakari Nurmela, 040 578 5080
tutkimusjohtaja, Kantar Public

Anneli Taina, 0400 852 626
puheenjohtaja, Kansallinen senioriliitto ry

Simo Paassilta, 050 522 1201
puheenjohtaja, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

                                                                                                                      

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöissä on lähes 300 00 jäsentä. Jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry. Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. Vuoden 2022 puheenjohtajajärjestö on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry