Hyvää ja isänmaallista itsenäisyyspäivää!

Hyvää ja isänmaallista itsenäisyyspäivää!

Itsenäinen Suomen tasavalta täyttää 6.12.2019 kunnioitettavat 102 vuotta.

Kansallinen senioriliitto ry on perinteitä kunnioittavien, itsestä ja muista vastuuta kantavien senioreiden puolueisiin kuulumaton valtakunnallinen yhteistoiminta- ja etujärjestö.

Kansallisen senioriliiton ainutlaatuisuus eläkeläisliittojen keskuudessa kiteytyy erityisesti liiton arvoihin.

Arvoistamme yksi tärkeimmistä on perinteiden kunnioittaminen: sukupolvien perinnön siirtäminen, suomalaisen identiteetin vaaliminen, talkoohengen rohkaiseminen, henkisten ja hengellisten arvojen kunnioittaminen. Isänmaamme itsenäisyyspäivä on siis arvojemme perusteella meille kaikille suorastaan sydämen asia.

Sukupolvien perinnön siirtäminen nuoremmille suomalaisille on yksi keskeisistä tehtävistämme. Siihen kuuluu myös itsenäisyytemme lunastaneiden sotiemme veteraanien kunnioitus, kansamme hyvän yhteishengen vaaliminen ja maanpuolustustahdon vahvistaminen kaikkien suomalaisten keskuudessa.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille senioriliiton jäsenille!

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina
puheenjohtaja

Matti Niiranen
toiminnanjohtaja

tagMerkitse kuvapinLis