Kansallinen senioriliitto vaatii asennemuutosta: Seniorit ovat aarre, eivät taakka

Kansallinen senioriliitto vaatii asennemuutosta: Seniorit ovat aarre, eivät taakka

Yhteiskunnan puhetapaa ja näkemystä vanhoista ihmisistä tulee muuttaa radikaalisti. Kohtaamattomuus vaikuttaa aivoihin yhtä lailla kuin fyysinen kipu.

Kansallinen senioriliitto vaatii, että ikäihmisiä on katsottava yhteiskunnassamme täysin eri näkökulmasta kuin nykyisin.

Seniorit ovat aarre. Heillä on tarjottavanaan näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja yrityselämään. Ikäihmiset ovat voimavara, jota tulee hyödyntää.

Nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen ovat ihmisen perustarpeita, kuten myös tunteet yhteenkuuluvuudesta ja omasta kyvykkyydestä. Jokainen tarvitsee tunnetta siitä, että omilla teoilla on merkitystä ja vaikutusta.

Siksi tarvitsemme myönteistä puhetta ikäihmisten merkityksestä yhteiskunnan voimavarana.

Kansallinen senioriliitto toivottaa kaikille sydänlämpöistä läheisyyttä ja jouluiloa! Pidetään huolta toisistamme ja otetaan yhteyttä läheisiimme sekä yksin oleviin lähimmäisiimme.

 

Lue koko jouluinen kannanotto täältä!