Korona ja varautumistoimet

Korona ja varautumistoimet

Iäkkäät ja monisairaat henkilöt ovat koronaviruksen erityinen riskiryhmä. Suomessa varaudutaan nyt koronaepidemiaan, minkä johdosta vakavat varautumistoimet tulee ulottaa välittömästi myös senioritoimintaan.

Senioriliitto suosittelee, että senioriyhdistykset ja piirijärjestöt peruvat tai siirtävät varotoimena suuremmat tilaisuudet, kuukausitapaamiset ja muut vastaavat kokoontumiset. Suosittelemme myös, että yhdistysten ja piirijärjestöjen erilaiset kokoukset pidetään toistaiseksi sähköisellä menettelyllä.

Ensisijaisen tärkeää on se, että noudatatte viranomaisten ohjeita.

Nyt on tärkeää myös se, että pidämme huolta toisistamme, vaikka se ei ehkä fyysisellä läsnäololla olekaan mahdollista. Soittakaa senioriystävillenne, erityisesti yksinäisille vanhuksille. Se lisää varmasti nyt niin tarpeellista inhimillisyyttä ja lämpöä!

Voikaa hyvin ja pidetään mieliala korkealla! Ja keskustellaan edelleen aktiivisesti täällä Facebookissa nyt ja jatkossa!

Ajankohtaista tietoa löytyy THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19