Liittokokous Savonlinnassa valitsi uuden johdon senioriliitolle!

Liittokokous Savonlinnassa valitsi uuden johdon senioriliitolle!

Kansallinen senioriliitolle on saanut uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, valtuuston sekä hallituksen! Lisäksi päätettiin sääntöuudistuksista sekä talouden ja toiminnan suuntaviivoista kolmivuotiskaudelle. Liiton uusi teema on Elämänilo ja voimaa!

Kesäisessä Savonlinnassa kokoustanut 28. liittokokous on valinnut liitolle uuden johdon kaudeksi 2023-2026. Seuraava liittokokous pidetään Porissa vuonna 2026.

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallintotieteiden maisteri, yrittäjäneuvos Kari Kantalainen Turun kansallisista senioreista. Varapuheenjohtajiksi valittiin Nyky Vanhanen Lappeenrannasta sekä Paavo Peltosaari Järvenpäästä. Liiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Esa Anttonen Kajaanista ja varapuheenjohtajaksi Anja Hänninen Keravalta.

Liiton uusi hallitus on seuraava:

Piiri Varsinainen jäsen Varajäsen
     
Etelä-Savo & Kymenlaakso Risto Hämäläinen Seppo Lehtonen, Kymenl.
Helsinki Pirjo Venäläinen  Harriet Kervinen
Häme Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen Liisa Häkkinen
Keski-Suomi Eija Alakangas Heikki Palola
Lappi Jorma Winter Anneli Sundström
Pirkanmaa Rainer Hirvonen Jarmo Forsberg
Pohjanmaa Erkki Honkala Seppo Ruotsala
Satakunta Liisa Luomanen Heikki Saari

Liiton uusi valtuusto on seuraava:

Piiri Varsinainen jäsen Henk.koht. varajäsen
     
Etelä-Karjala  Karin Ignatius Tuula Lindh
Etelä-Savo  Ritva Kilpeläinen Jouko Nousiainen
Helsinki Paula Kemppainen Raija Anttila
  Leena Söder Tuula Karhumäki
  Pirjo Harjula Tarja Rinne
Häme Jaakko Linden Jyrki Tammilehto
  Martti Kankkunen Anssi Kojo
  Pirjo Kuikka Markku Viljanen
Keski-Suomi Arja-Leena Peiponen Eila Sallinen
  Reijo Ekman Ulla Halttunen
Kymenlaakso Ari Lekander Erkki Huhtinen
  Sinikka Rouvari Irmeli Salminen
Lappi  Juhani Juvonen Mirja Kukka
Oulu Juhani Nevala Arvo Helanti
Pirkanmaa  Hilkka Kallio Jarmo Forsberg
  Antero Saksala Tuija Seppänen
  Jorma Kuoppala Pentti Virkajärvi
  Ulpu-Leena Suojanen Olavi Kopponen
Pohjanmaa Paula Lundman Jorma Korpela
  Maire Hämeenniemi Tuomo Nurmela
  Antti Niemi-Aro Pirkko Laulaja
Satakunta Pertti Harju Timo Suomela
  Pertti Huitu Riitta-Liisa Paavilainen
Savo-Karjala Liisa Björkqvist Pertti Vainionpää
Uusimaa    
  Tuija-Riitta Lindholm Risto Anttonen
  Jorma Niinistö Tarja Leinonen
  Seppo Peltonen Reijo Rossi
  Kristina Rantalainen Seppo Hänninen
Varsinais-Suomi Jouko Fossi Hannele Mustonen
  Jyrki Penna Aila Seikola
  Paula Mäkinen Jyrki Santala