Muista äänestää aluevaaleissa!

Muista äänestää aluevaaleissa!

Aluevaalien varsinainen äänetyspäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Erityisesti senioreiden on tärkeää käyttää ääntänsä!

Hyvä Kansallisen senioriliiton jäsen
 
Käytä äänioikeuttasi aluevaaleissa. Aluevaltuustot päättävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa. Väestön ikääntyminen lisää palvelujen tarvetta ja työvoimapula asettaa suuret haasteet palvelujen järjestämiselle.

Lue lisää senioriliiton aluevaalitavoitteista täältä!