Otimme kantaa: Hyvinvoiva hoitohenkilöstö turvaa ikäihmisten hyvinvoinnin

Otimme kantaa: Hyvinvoiva hoitohenkilöstö turvaa ikäihmisten hyvinvoinnin

Kansallinen senioriliitto on huolissaan siitä, miten ikääntyneiden hoito ja palveluiden saatavuus kyetään turvaamaan sote-uudistuksessa, jonka johdosta 194 000 sosiaali- ja terveyspalveluissa toimivaa työntekijää siirtyy kunnista perustettavien hyvinvointialueiden palvelukseen.

Lakisääteinen henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon ei tutkimusten mukaan toteudu. Henkilöstötilanne on vaikeutunut, eivätkä ikäihmiset saa tarvitsemaansa palvelua. Henkilöstöä siirretään kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä, mikä rapauttaa hoitoketjuja ja huonontaa ennen pitkää palvelun laatua.

Senioriliitto vaatii, että sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaisten riittävyys ja ammattitaito turvataan hyvinvointialueilla. Ikääntyneiden hoito ei saa vaarantua hoitaja- tai lääkäripulan johdosta. Hoidon tulee olla yksilöllistä, laadukasta ja turvallista ja jokaisen saatavilla myös kotihoidossa. Hoitosuhteen jatkuvuus tulee turvata.

Hoivahenkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen tulee turvata hyvän johtamisen, mielekkäiden työolojen ja oikeudenmukaisen palkkauksen avulla. Kun henkilöstön työsuhde- ja työhyvinvointiasiat ovat kunnossa, työtä tehdään laadukkaasti ja huolellisesti. Tämä puolestaan takaa sen, että ikääntyneet saavat hyvää, turvallista ja ihmisläheistä hoitoa.

Senioriliitto myös muistuttaa, että mahdollisuus palvelusetelin käyttöön keventää painetta julkisen puolen henkilöstömitoitukseen ja mahdollistaa hoitojonojen purkamisen, kun ikääntyneille annetaan mahdollisuus itse päättää, minkä toimijan, yrityksen tai yhteisön tuottamia palveluja he haluavat käyttää. 

Lisätietoja 

Anneli Taina
0400 852 626

Maarit Kuikka
040 580 2494

Senioriliiton muihin kannanottoihin voit tutustua klikkaamalla tästä!