Otimme kantaa: Omaishoitajien asemaa parannettava tulevassa hallitusohjelmassa

Otimme kantaa: Omaishoitajien asemaa parannettava tulevassa hallitusohjelmassa

Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että hallitusohjelmaan kirjataan omaishoitajien asemaa
konkreettisesti parantavia ratkaisuja. "Iäkkäille omaishoitajille on tarjottava enemmän vapaahetkiä oman toimintakykynsä ylläpitoon ja palautumiseen sekä mahdollisuus saada kotiin myös hoitajan ja avustajan apua", linjaa senioriliiton valtuuston puheenjohtaja Leena Jääskeläinen. Myös työssäkäyvien omaishoitajien työnteon on joustettava iäkkään omaisen tarpeiden mukaan.

Arviolta yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheisiään arjen askareissa ja toiminnoissa.Heistä noin 350 000 arvioidaan olevan pääasiallisia auttajia, jotka mahdollistavat sen, että autettava voi elää mahdollisimman pitkään ja normaalia elämää omassa kodissaan.

Arviolta 60 000 autettavaa tarvitsee sitovaa ja vaativaa omaishoitoa. Heidän osaltaan vain noin 50 000:lle on tehty omaishoitajalakiin perustuva omaishoitosopimus. Jos heitä ei olisi, se merkitsisi yhteiskunnalle yli miljardin euron vuosittaisia menoja.

Useimmat omaishoidettavat ovat yli 65-vuotiaita. Samoin ovat useissa tapauksissa myös omaishoitajat. Suomalaisten elinajan kasvaessa vaativan omaishoidon tarve mitä todennäköisimmin tulee lisääntymään.

Omaishoitajille on elämäntehtävä ja kunnia-asia, että he voivat auttaa ja hoitaa läheistään mahdollisimman pitkään heille tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Yhteiskunnan velvollisuus on puolestaan pitää huolta siitä, ettei yhdenkään omaishoitajan kuorma kasva liian suureksi.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo esitti 24 hallitustunnustelukysymystä eduskuntapuolueille. Ne sisältävät kysymyksen keinoista vanhuspalveluiden kriisin ratkaisemiseksi ja inhimillisen hoivan turvaamiseksi kaikille ikääntyneille. Omaishoitajakysymys ja heidän asemansa parantaminen on yksi tarvittavista keinoista.

Liiton valtuuston kevätkokouksessa Helsingissä 20.4.2023. 

 

Lisätietoja:

Leena Jääskeläinen
valtuuston puheenjohtaja
0400 435 295
leena.jaaskelainen@senioriliitto.fi 

Maarit Kuikka
toiminnanjohtaja
040 580 2494
maarit.kuikka@senioriliitto.fi