Puheenjohtajan pääsiäistervehdys

Puheenjohtajan pääsiäistervehdys

Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Anneli Tainan pääsiäistervehdys 9.4.2020.

9.4.2020

Pääsiäistervehdys

Vietämme pääsiäistä poikkeustilassa suojellaksemme ihmisiä ja koko ihmiskuntaa vaaralliselta virukselta. Tilanne on ennenkokematon ja hämmentävä, mutta se on tuonut esiin myös hyviä asioita. 

Onni on se, että Suomi on pitkälle digitalisoitunut yhteiskunta, jossa on voitu ottaa käyttöön uusia toimintatapoja.  On hienoa, että lapset saavat opetusta ja koulut toimivat nyt kodeissa opettajien tukemana.  Kun aikanaan arvioidaan poikkeustilan tapahtumia, nousee tämä varmasti esiin yhtenä onnistumisena.  Lasten positiivinen suhtautuminen tilanteeseen on ilahduttavaa ja toivoa tuovaa.

Uskon, että voimme arvioida poikkeustilan myös vahvistaneen yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta, vaikka emme ole voineet fyysisesti tavata toisiamme.  Se, että kuulumme eri yhteisöihin, auttaa meitä selviytymisessä, vaikka emme voikaan nyt kokoontua.  Nuorten huolenpito ikäihmisistä sekä apua antamalla että yhteyttä pitämällä on osoittanut, että meitä arvostetaan ja meistä halutaan pitää huolta.

Tämä aika on tuonut esiin monia ammattiryhmiä, jotka pitävät yhteiskunnan toiminnasta huolta, vaikka kontakteja toisiin ihmisiin on vältettävä ja monet toiminnat on pysäytetty.  Terveydenhuollossa tehdään valtavasti töitä sen hyväksi, että kriisistä selvitään.  Päättäjät ovat toimineet ripeästi ja ratkoneet päivittäin selviytymiseen liittyviä tehtäviä niin valtion kuin kuntienkin tasolla. Voimme olla monista asioista kiitollisia.

Monelle meistä pääsiäinen on vuoden pyhistä juhlavin ja merkittävin.  Se on rauhoittumisen aikaa ja tuo kevään tullessaan.  Toivon, että pääsiäisen viettoon löydetään kaivattua yhteisöllisyyttä tavalla tai toisella.  Tärkeintä on pitää yhteyttä ja antaa läheisille varmuus välittämisestä ja tuesta kaikissa tilanteissa.

Toivotan kaikille rauhallista ja toivoa tuovaa pääsiäistä! Nautitaan keväästä, muuttolinnuista ja luonnon heräämisestä.

Anneli Taina