Rohkeasti senioreita kiittäen!

Rohkeasti senioreita kiittäen!

Senioriliiton STEAn rahoittaman Rohkeasti seniori -hankkeen toiminta tulee tänään virallisesti päätökseensä.

Samalla on hankesuunnittelija Henri Kontkinin ja etätoiminnan kehittäjä Aku Lehtosen viimeinen työpäivä hankkeessa ja senioriliitolla. Haluamme kiittää Henriä ja Akua suuresta ja arvokkaasta panoksesta niin liiton toimiston, hankkeen, liiton kuin paikallisyhdistysten toimintaan! Suuret kiitoksemme

Yhdessä tuimme tuhansia eläkkeelle siirtyvää matkallaan kohti hyvinvoivaa eläkeaikaa ja aktiivista seniorikansalaisuutta!

Senioriliitto jatkaa Rohkeasti seniorin toteuttamista myöhemmin ilmoitettavissa muodoissa. Kannattaa siis pysyä kuulolla jatkoa varten!