Senioriliitto lausui liikenteen esteettömyysvisiosta

Senioriliitto lausui liikenteen esteettömyysvisiosta

Senioriliitto antoi lausunnon (11.8.2023) liikenteen esteettömyysvisiosta liikenne- ja viestintäministerille. Liiton mielestä liikennesuunnittelun lähtökohtana on oltava kaikenikäisille hyvä Suomi.

Esteetön liikenne ja liikkuminen on kaikkia ikäryhmiä ja elämäntilanteita varten. Se myös tukee kaikkien turvallisuutta ja hyvinvointia.

Lausunnossaan senioriliitto kannattaa seniorikansalaisten ”kokemusasiantuntijuuden” hyödyntämistä liikenteen palveluiden ja tuotteiden esteettömyyden kehitystyössä. Seniorikansalaiset ovat ryhmänä heterogeeninen, mikä on huomioitava käyttäjäkokemusryhmien kokoonpanoissa.

Liitto muistuttaa, että useimmat Suomen kunnista ovat melko harvaan asuttuja, pitkien etäisyyksien paikkakuntia. Osassa harvaan asuttuja maakuntia ikääntyneen väestön suhteellinen osuus on selvästi muuta maata korkeampi. Suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella oma auto onkin monelle välttämättömyys.

Kehiteltäessä liikenteen digitaalisia sovelluksia on esteettömyyden lisäksi tärkeää tarjota opastusta matalalla kynnyksellä ja helposti tavoittaen uusien digitaalisten sovellusten käyttöön. Liikenteen ostopalveluita kehiteltäessä on taattava, että älylaitteiden rinnalla on tarjolla myös perinteisiä vaihtoehtoja, joilla matkalipun voi ostaa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.