Kansallisen senioriliiton kuntavaalitavoitteet 2021: Senioriliitto tukee kotitalousvähennystä ja vaatii lisätiedotusta

Kansallisen senioriliiton kuntavaalitavoitteet 2021: Senioriliitto tukee kotitalousvähennystä ja vaatii lisätiedotusta

Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että kunnissa tiedotetaan tehokkaammin erityisesti ikääntyneille kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä kotona asumisen tukena.

”Mielestämme kuntien on lisättävä ikääntyneille kohdistuvaa tiedotusta palveluista ja erilaisista vaihtoehdoista sekä edistettävä seniorikansalaisen mahdollisuuksia asua omassa kodissaan”, sanoo senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina

Puheenjohtaja Anneli Taina korostaa myös, että ikäihmisille on tiedotettava riittävästi mahdollisuudesta ostaa tietyin edellytyksin kotipalveluita ja niiden tukipalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta ilman arvonlisäveroa. 

Senioriliitto kannustaa ikääntyneitä mukaan kunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttamaan ikäystävällisen kunnan kehittämiseen. 

”Kannustamme kaikkia ehdokkaita, nuoria ja vanhoja, lukemaan senioriliiton vaalitavoitteet ja toivomme, että valitut valtuutetut edistävät asioitamme tulevalla valtuustokaudella, sanoo puheenjohtaja Anneli Taina. Liitto korostaa tavoitteissaan myös, että sukupolvien välinen arvostus ja ymmärrys on tärkeää yhteiskunnan haasteiden keskellä. 

Senioriliitto toteaa myös, että digitaalisilla palveluilla ei saa lisätä ikäsyrjintää.  Digitalisaation edetessä pitää kiinnittää kunnissa huomiota ikääntyneiden tietoteknisiin taitoihin sekä tarjota opastusta ja koulutusta. Ikääntyneet tulee ottaa lisäksi mukaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita on senioriliiton mukaan uudistettava asiakaslähtöisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Palvelut on järjestettävä oikea-aikaisesti ja niiden on oltava vaikuttavia ja tehokkaita.  Valinnanvapauden lisääminen tukee tätä tavoitetta. Sotepalvelujen valinnanvapaus pitää turvata jokaisessa kunnassa.  

Kansallisen senioriliiton vaalitavoitteet on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä: www.senioriliitto.fi/kuntavaalit-2021/

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626
Toiminnanjohtaja Matti Niiranen, puhelin 040 501 9192