Senioriliitto esittää alueellisten palvelupisteiden perustamista vastaamaan ikäihmisten tiedon tarpeeseen

Senioriliitto esittää alueellisten palvelupisteiden perustamista vastaamaan ikäihmisten tiedon tarpeeseen

Kansallinen senioriliitto esittää aluevaalitavoitteissaan, että hyvinvointialueille luotaisiin palvelupiste, josta ikääntynyt saa tietoa, tukea ja ohjausta tarvitsemissaan asioissa. Lisäksi alueet vastaisivat siitä, että jokaisessa hyvinvointialueen kunnassa on ikääntyneiden tukihenkilö, joka toimii yhteistyössä palvelupisteen kanssa.

Näin saataisiin luotua verkosto, joka toimii koko hyvinvointialueella ikäihmisten tukena ja turvana, sanoo Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina. Muistutamme myös järjestöjen roolista tiedon jakajina ja esitämme, että alueille nimetään järjestökoordinaattori, joka vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Ikääntyneiden tiedon tarve etuuksista ja palveluista sekä sote-uudistuksesta on suuri aluevaalien kynnyksellä. Tämä selviää Kansallisen senioriliiton Innolinkillä elokuussa 2021 teettämästä tutkimuksesta.

On varmistettava, että ikääntynyt saa tietoa hänelle kuuluvista palveluista ja etuuksista. Tietämättömyys lisää turvattomuuden tunnetta, korostaa pj. Taina.

Sote-uudistus luo uudenlaisen rakenteen ikääntyneitä koskevalle vaikuttamis- ja edunvalvontatyölle, kun kullekin hyvinvointialueelle luodaan alueellinen vanhusneuvosto. 

Alueellisten vanhusneuvostojen perustaminen ei saa jäädä muodollisuudeksi vaan niiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet esim. aluevaltuustojen työhön on varmistettava, toteaa senioriliiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka.  

Lisäksi yhteistyö kunnallisten vanhusneuvostojen kanssa tulisi olla saumatonta ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, sanoo Kuikka.

Senioriliiton mielestä eläkeläisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön tulee olla entistäkin tiiviimpää niin kunta- kuin aluetasolla. Sote-uudistuksen haasteet ovat yhteiset ja koskettavat kaikkia ikääntyneitä.

Olemme historiallisesti merkittävän palvelu-uudistuksen äärellä.  Ikääntynyt väestö ei saa jäädä uudistuksen jalkoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä koko hyvinvointialueella niin, että ne ovat kaikkien saatavilla eivätkä palveluketjut katkea, toteaa puheenjohtaja Taina.

Kansallisen senioriliiton aluevaalitavoitteet löytyvät www.senioriliitto.fi/aluevaalit.


Lisätietoja 

Anneli Taina
0400 852 626

Maarit Kuikka
040 580 2494