Vuoden 2022 seniori ja senioriyhdistys valittu!

Vuoden 2022 seniori ja senioriyhdistys valittu!

Kansallinen senioriliitto on valinnut Vuoden seniori -tunnustuksen saajaksi Pirjo Venäläisen Helsingistä. Venäläinen on toiminut Kansallisessa senioriliitossa vuodesta 2012 ja viimeksi Kanta-Helsingin kansalliset seniorit ry:n puheenjohtajana.

Vuoden seniori Venäläinen nostaa ajankohtaisena asiana esille tyytyväisen jäsenkunnan, resurssien riittävyyden ja jatkuvan oppimisen tuottaman ilon. ”Kun mahdollisimman moni siirtyy digimaailmaan, jää vapaaehtoisille aikaa tukea niitä, jotka sitä eivät pysty käyttämään.”, toteaa Venäläinen.

Maailma muuttuu ja oma senioriaikani on ollut melkoista digiloikkaa. Senioriliitto on tukenut yhdistyksiä kauaskantoisilla hankkeilla, joista mainittakoon korona-ajan koulutus Teams-taidoista. Hankkeet mahdollistivat toiminnan jatkumisen yhdessä taitavien toimihenkilöiden kanssa. Vapaaehtoistyö vaatii myös julkista rahoitusta ylläpitääkseen jatkuvasti kehittyvää toimintaa ikäihmisten parissa” muistuttaa Pirjo Venäläinen.

Vuoden seniori – tunnustuksen saajalta edellytetään toimimista senioriliiton strategian ja arvojen mukaisesti. Henkilö on omalla osallistumisellaan vaikuttanut myönteisesti niin yhdistyksen kuin piirin toimintaan. 

Tunnustuksen lisäksi senioriliitto antoi erityismaininnan Lapissa Käsivarren senioreissa toimivalle Laura Mellalle hänen ansiokkaasta toiminnastaan yhdistyksen kehittämiseksi.

Senioriliitossa jaettiin myös Vuoden senioriyhdistys -palkinto, jonka sai Jyväskylän seniorit ry. Noin 580 jäsenenyhdistys on yksi senioriliiton suurista paikallisyhdistyksistä. Yhdistyksen uusi toimintatapahtuma Kirkkokadun Laudatur on virkistänyt ja tuonut yhdistystoimintaa näkyville uudessa valossa muun muassa yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Osallistujille tapahtuma näyttäytyy iloisena senioritoimintana.

Yhdistys on toiminut jäsenten toiveita kuunnellen ja toteuttaen. ”Kun puhutaan liiton strategiassa jäsenlähtöisyydestä, niin meillä esimerkiksi kaikki kerhot ovat syntyneet jäsenten ehdotuksista. Jäsen on ehdottanut ja sitten kerännyt tiimin ympärilleen. On tärkeää kuunnella jäsenistöä, mutta jäsenten on myös oltava valmiita ottamaan vastuuta. Uuden jäsenen integrointi aktiiviseksi jäseneksi on hyvin tärkeää. Ensimmäinen kaksi kuukautta on momentum. Soitan uusille jäsenille ja kannustan mukaan toimintaan,” kertoo Jyväskylän senioreiden puheenjohtaja Merja Kumpula

Kansallinen senioriliitto         jakaa toisen kerran Vuoden seniori ja Vuoden senioriyhdistys -tunnustukset. Tavoitteena on kannustaa aktiiviseen jäsenyyteen ja innovaatioihin sekä lisätä eläkeläisjärjestön näkyvyyttä ja levinneisyyttä. 

Lisätietoja 

Anneli Taina
0400 852 626

Maarit Kuikka
040 580 2494

Kansallinen senioriliitto edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoo heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen. Liitto on puolueisiin kuulumaton.

Liitossa on 14 piirijärjestöä ja 156 paikallista senioriyhdistystä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa kaikkialla Suomessa. Jäseniä on 25 000.

Kuva: Kanta-Helsingin seniorit ry