Vuoden seniori ja vuoden senioriyhdistys on valittu!

Vuoden seniori ja vuoden senioriyhdistys on valittu!

Kansallinen senioriliitto jakaa ensimmäisen kerran 50-vuotishistoriansa aikana Vuoden seniori- ja Vuoden senioriyhdistys- tunnustukset. Tavoitteena on kannustaa aktiiviseen jäsenyyteen ja innovaatioihin sekä lisätä eläkeläisjärjestön näkyvyyttä ja levinneisyyttä. 

Kansallinen senioriliitto on valinnut ensimmäisen Vuoden seniori -tunnustuksen saajaksi Tuulikki Petäjäniemen.  Petäjäniemi on toiminut Kansallisessa senioriliitossa vuodesta 2016. 

Vuoden seniori Tuulikki Petäjäniemi nostaa ajankohtaisena asiana esille ikäihmisten arvostuksen nostamisen ja arvon oivaltamisen.

”Me emme ole yhtenäinen ryhmä. Valtaosa meistä eläkkeellä olevista suomalaisista toimii monella tapaa läheistensä ja koko yhteiskunnan hyväksi muun muassa lastensa ja lastenlastensa apuna, omaishoitajina, vapaaehtoistyössä ja järjestötoiminnassa. Myös hoivaa tarvitsevat vanhukset ansaitsevat inhimillisen ja kunnioittavan kohtelun”, jatkaa Petäjäniemi.

Tuulikki Petäjäniemi on kartuttanut osaamistaan useissa merkittävissä työtehtävissä mm. tasa-arvovaltuutettuna ja EVAn johtajana. Tätä kokemusta ja laajoja verkostojaan hän on hyödyntänyt vapaaehtoistyössä ikäihmisten hyväksi.  Petäjäniemi on toiminut aktiivisena edunvalvojana yhdistyksessään Tuusulassa, Uudenmaan kansallisessa senioripiirissä sekä senioriliiton tasolla ja ollut kouluttajana senioriliiton Rohkeasti seniori -hankkeessa.  Hän on toiminnassaan vahvasti korostanut senioritoiminnan ja vapaaehtoistyön yhteiskunnallista merkitystä.

Vuoden seniori – tunnustuksen saajalta edellytetään toimimista senioriliiton strategian ja arvojen mukaisesti. Henkilö on omalla osallistumisellaan vaikuttanut myönteisesti toimintaan. 

Tunnustuksen lisäksi senioriliitto jakoi erityismaininnan Kauhavan kansallisissa senioreissa toimivalle Carl-Gustav Karlingille hänen monipuolisesta toiminnastaan yhdistyksen kehittämiseksi.

Senioriliitossa jaettiin myös Vuoden senioriyhdistys -palkinto, jonka sai Turun Kansalliset seniorit. Yhdistys on toiminut pitkään ja aktiivisesti samalla toimintaansa uudistaen. Turun yhdistys on senioriliiton suurin paikallisyhdistys, 827 jäsentä. Varsinkin yhdistyksen järjestämä SenioriJelppi -toiminta on kymmenen toimintavuotensa aikana auttanut suurta joukkoa senioreita edistämällä heidän hyvinvointiaan. 

”Tunnustuksen saaminen on iso ja tärkeä asia, joka osoittaa miten olennaista yhdistyksen on pysyä ajan tasalla ja kuunnella jäseniään. Tekemämme jäsenkyselyn avulla olemme voineet järjestää yhdistystoimintaa jäsentemme toiveisiin perustuen, joka on auttanut lisäämään jäsentyytyväisyyttä,” kertoo Turun Kansallisten senioreiden puheenjohtaja Kari Kantalainen. 

Kunniamaininnat vuoden senioriyhdistys -kategoriassa saivat Jyväskylän seniorit ry ja Kuhmoisten seniorit ry.

Kansallinen senioriliitto jakaa ensimmäisen kerran 50-vuotishistoriansa aikana Vuoden seniori- ja Vuoden senioriyhdistys- tunnustukset. Tavoitteena on kannustaa aktiiviseen jäsenyyteen ja innovaatioihin sekä lisätä eläkeläisjärjestön näkyvyyttä ja levinneisyyttä. 

Lisätietoja 

Anneli Taina
0400 852 626

Maarit Kuikka
040 580 2494

Kansallinen senioriliitto edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoo heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen. Liitto on puolueisiin kuulumaton.

Liitossa on 14 piirijärjestöä ja 157 paikallista senioriyhdistystä, jotka järjestävät monipuolista toimintaa kaikkialla Suomessa. Jäseniä on yli 24 000.