Eläkeläisten asiat kuntoon heti!

Eläkeläisten asiat kuntoon heti!

2.5.2019

Vaalien alusaika oli eläkeläisten ja vanhusten kannalta hienoa aikaa. Luvattiin nostaa eläkkeitä, keventää verotusta ja laittaa kerralla nopeasti palvelut kuntoon. Nyt on aika toteuttaa esitettyjä tavoitteita.

Me Kansallisessa senioriliitossa olemme korostaneet sitä, ettei palvelujen kehittäminen saa enää viivästyä vuosikausien jahkailun ja puoluepoliittisen riitelyn vuoksi. On ryhdyttävä toimeen heti.

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg Valtionvarainministeriöstä kertoi valtuustossamme niistä muutoksista, jotka ovat soten perustana.  Samaa informaatiota on annettu poliittisille päättäjille jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta ratkaisuja ei ole saatu aikaan.  Väestö ikääntyy, sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat nopeasti ja samanaikaisesti noin puolet henkilöstöstä jää eläkkeelle.

Nyt tarvitaan ripeitä päätöksiä.  Monet eri toimijat ovat esittäneet, että uudistuksia tehdään nyt kuntien toimesta ja kehitetään nykyistä lainsäädäntöä. Samalla käytetään hyväksi kaikki se erittäin suuri tietomäärä, joka soteuudistuksen yhteydessä on kerätty.  Kannattaa myös nopeasti toteuttaa ne ideat, jotka valmistelussa syntyivät ja olivat viittä vaille valmiita toteutettaviksi.  Monet niistä voidaan toteuttaa kuntien yhteistyöllä ja sairaanhoitopiirien toimesta.

On selvää, että soteuudistus on nimenomaan senioreiden palveluja koskeva uudistus. Koko Suomen yhteinen etu on, että kaikenikäiset ihmiset pysyvät kunnossa ja voivat täysipainoisesti hallita omaa elämäänsä.  Meille ikäihmisille välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siten hyödyksi koko yhteiskunnalle. Ihmisten elämäntilanteet ja palvelutarpeet ovat erilaisia. Tästä syystä valinnanvapaus ja monipuolisuus palveluissa on tärkeää. Espoon kaupunki näyttää valinnanvapauden toteuttamisessa esimerkkiä.

Kuntien on lisättävä palvelusetelien käyttöä, on vahvistettava valinnanvapautta sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa, sairausvakuutuksen korvaustasoa pitää nostaa ja asumisen monimuotoisuutta elämän eri tilanteissa pitää edistää.  Kilpailutuksen tuomiin epäkohtiin asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa ja kuntoutuksessa pitää puuttua heti ikäihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ja palvelujen laadun varmistamiseksi. Hyvät, laadukkaat ja inhimilliset palvelut on turvattava kaikille niitä tarvitseville.

Olkaa aktiivisia EU-vaaleissa.  Niissä on kyse Euroopan tulevaisuudesta.  Äänestäkää ehdokkaita, jotka ovat oikeasti ehdolla EU-parlamenttiin. 

Anneli Taina
Kansallisen senioriliiton puheenjohta