Elämänkokemus tuo turvaa ja voimaa kaikille

Elämänkokemus tuo turvaa ja voimaa kaikille

KESÄKUUSSA ROVANIEMEN liittokokouksessa minut valittiin Kansallisen senioriliiton puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudeksi. Kiitän lämpimästi Kansallisen senioriliiton jäseniä ja piirejä tuesta liiton puheenjohtajavaalissa.

Liiton puheenjohtajisto asuu eri puolilla Suomea ja edustaa monenlaista kokemusta niin liiton toiminnasta kuin muutenkin. Se kuvaa hyvin liittoakin, joka toimii koko maassa ja edustaa eri ammattiryhmiä ja eri ikäisiä eläkkeensaajia. 

On ilo lähteä työhön kokeneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimistossamme Matti Niirasen johdolla on myös pätevä tiimi huolehtimassa tuesta niin kentälle kuin edunvalvontaankin.

JÄSENISTÖN AKTIIVISUUS ja toiminnan myönteinen ilmapiiri ovat liittomme vahvuuksia. Tavoitteenamme on kasvattaa jäsenmäärää. Yhdistyksiimme on hyvä kutsua ihmisiä mukaan, kun voi esitellä monipuolista ja aktiivista toimintaa sekä kertoa edunvalvonnasta, jota teemme hyvien verkostojemme avulla. 

Korostamme vastuuta itsestä ja muista ja tuemme elämänkokemuksemme avulla turvallisuutta. Kansallinen senioriliitto antaa hyvän foorumin aktiivisuuden ylläpitämiseen, yksinäisyyden torjumiseen ja turvallisuuden vahvistamiseen.

TAVOITTEENAMME ON turvata eläkeläisten toimeentulo ja oikeudenmukainen verotus.  

Ikäihmisten kannalta hyvin toimivat palvelut ovat tärkeä asia. Palvelujen tulee olla esteettömästi saavutettavia, oli kyse sitten julkisista tai yksityisistä palveluista.  Me seniorit varmasti haluamme käyttää samoja palveluja kuin muutkin ihmiset.

Yksilöllisesti tarjottavat palvelut ovat tärkeitä siinä vaiheessa, kun toimintakyky heikkenee.  Suurin huoli monessa kunnassa on se, saako ikäihminen riittävästi apua silloin, kun omat voimat eivät enää riitä.

ON TÄRKEÄÄ HUOLEHTIA siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus palveluihin ja ihmisarvoiseen elämään riippumatta kyvystä käyttää digitaalisia palveluja. Kansallinen senioriliitto haluaa vaikuttaa siihen, että pysymme mukana nopeassa kehityksessä. Liittokokouskauden 2017-2020 teema on ”Seniorit nettiajassa”.

Seuraamme varmasti kaikki lähes jännittyneinä sitä, miten soteuudistus etenee. Uudistuksen lähtökohdat ovat hyvät ja uudistus on suuri ja merkittävä. Juuri ikäihmisten ja erityisesti vanhusten kannalta on tärkeää, että asia etenee.

Soten toteuttamiseen ja sisältöön vaikuttaminen on yksi senioriliiton lähivuosien tärkeimmistä tehtävistä.

Seniorit ovat monella tavalla voimavara yhteiskunnassa elämänkokemuksensa ja osaamisensa vuoksi. Minusta tuntuu, että juuri nyt tätä voimaa erityisesti tarvitaan tueksi sekä toisillemme että erityisesti nuorille.   

Anneli Taina
puheenjohtaja
Kansallinen senioriliitto ry

Julkaistu Patinassa 4/2017