Kiitos aktiivisesta vuodesta 2018!

Kiitos aktiivisesta vuodesta 2018!

Kulunut vuosi on ollut vilkas toiminnan vuosi. Liittohallitus asetti tavoitteet liittokokouskaudelle, joka päättyy Savonlinnan liittokokouksessa 2020. Haluamme, että Kansallinen senioriliitto on Suomen kiinnostavin senioritoimija, jonka toiminta on avointa ja houkuttelevaa. Se, miten onnistumme pääsemään tavoitteeseen, riippuu jäsenistöstämme, joka on toimintamme sydän ja ydin.

Vuoden isot uudistukset koskevat ”Seniorit nettiajassa” -hengessä uutta jäsenrekisteriä ja nettisivujemme uudistamista.  Näiden toteuttamiseen saimme avustusta tälle vuodella, joten toteutus on pitänyt toimistomme erittäin kiireisenä.  Koulutustilaisuuksia on jäsenille pidetty 27 ja osallistujia on ollut yli 600.  Koulutuksesta saatu palaute on ollut hyvin myönteistä, kiitokset kouluttajille.

Uudistaminen on haastavaa ja vaatii oppimista.  Vaikeuksiakin on kaiken uuden omaksumisessa ja on varmasti ensi vuonnakin.  Oppimisen tahto ja ilo ovat toivottavasti kuitenkin vallitsevat tunteet.  Jäsentemme joukossa on aivan valtavasti osaamista ja osaajat ovat ottaneet uudistushaasteen vastaan. Uuden opettelussa on myös mahdollisuus käyttää nuoria apuna, koska hehän osaavat digitaaliset asiat paremmin kuin me ikäihmiset. Toimistomme väki on apuna ja tukena ja antaa ensi vuonnakin koulutusta.

Olemme tehneet tänä vuonna jäsenkyselyn.  Sen tarkoitus on tukea toimintamme kehittämistä kaikilla tasoilla niin yhdistyksissä, piireissä kuin liitossakin.  Avoimista vastauksista saamme paljon ideoita ja ajatuksia toimintaan.  Esiin nousee mm. se, miten tärkeää on ottaa mukaan jokainen uusi jäsen, niin että hän tuntee itsensä heti tervetulleeksi ja pääsee mukaan tekemään ja osallistumaan.

Vuoden kuluessa on ollut paljon edunvalvontaa eri keinoin ja eri tasoilla.  Vaikuttaminen on vuorovaikutusta ja tavoitteiden esiin nostamista kaikissa yhteyksissä, joissa tapaamme päättäjiä.  Se voi tapahtua vaikkapa junamatkalla, jossa voi kertoa tavoitteistamme vaikuttajille tai se voi olla EETUn käynti eduskuntaryhmien luona.

Edunvalvonnastamme parhaat keinot tiedottaa ovat Patina, nettisivut ja Facebook.

Edunvalvonnan aiheina ovat olleet mm. soteuudistus, verotus, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, pienituloisten eläkeläisten toimeentulo, asumisen vaihtoehdot ja turvallisuus, pankkien henkilökohtaisten palvelujen säilyminen, kansaneläke- ja työeläkeindeksien muutokset jne. 

Marraskuussa toimistossamme kokoontui ESU, European Senior` Unionin hallitus ja osallistuimme kokoukseen.  Järjestimme ESU:n kanssa korkeatasoisen seminaarin digitaalisista palveluista ja ikäihmisistä.  Digitaalisuus on yksi aikamme trendejä, joka etenee vauhdikkaasti. Digitaaliset palvelut on voitava nähdä mahdollisuutena.  Olkaamme aloitteellisia tässä muutoksessa, jotta me ikäihmiset saamme kehityksestä mahdollisimman paljon hyötyä. Senioriliiton kannattaa olla aktiivisesti mukana edistämässä keinoja parantaa palveluja ja ikäihmisten osallistumista digitalisaation avulla.   Älkäämme jääkö sivuun kehityksestä.

Kiitokset kuluneesta aktiivisesta vuodesta jäsenille ja toimistomme ahkeralle joukolle!  Hieno vuosi täynnä säpinää ja iloa.  Toivotan kaikille rauhallista ja onnellista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2019!

Anneli Taina
puheenjohtaja
Kansallinen senioriliitto ry

Julkaistu Patinassa 6/2018