Kiitos kuluneesta vuodesta

Kiitos kuluneesta vuodesta

26.11.2019 Suurkiitos kaikille Kansallisen senioriliiton jäsenille ja toimijoille kuluneesta vuodesta ja mieliinpainuvista kohtaamisista!

EETU:n puheenjohtajuusvuosi on kulunut nopeasti.  Marraskuussa järjestimme  eläkeläisparlamentin, jossa keskusteltiin eläkeläisten toimeentulosta ja köyhyydestä.  Näistä aiheista on paljon tutkittua tietoa ja myös kansainvälistä vertailua. Suomessa ovat eläkeläisten asiat muihin maihin verrattuna melko hyvin ja oma eläkejärjestelmämme on ainutlaatuinen.  Meillä on silti paljon hyvin pienellä eläkkeellä eläviä.  Vaikein tilanne on tilastojen mukaan yksin asuvalla, pientä eläkettä saavalla ja paljon sairastavalla eläkeläisellä. Usein nämä henkilöt ovat naisia, koska naisten eläkkeet ovat alhaisempia kuin miesten. Toimeentuloon vaikuttaa tulojen lisäksi tietysti myös menot.  Tilannetta voidaan korjata mm. kehittämällä lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksia ja säätämällä nopeasti asiakasmaksulaki.

Tänä vuonna alkanut Rohkeasti seniori -hanke on hyvässä vauhdissa ja keulakuvaksi olemme saaneet ihanan Jorma Uotisen.  Kiitos kaikille, jotka ovat mahdollistaneet tämän hankkeen hyvän alkuun pääsyn ketään erikseen mainitsematta.

Professori Jorma Uotinen toteaa usein ”nähdään, kun nähdään” ja hymyilee valloittavasti.  Hän kertoo omasta työurastaan ja siitä, miten hän taiteilijana nauttii työn tekemisestä eläkkeellä ollessaan.  Hän korostaa sitä, että asenne ratkaisee ja luo ympärilleen valoa ja positiivisuutta. 

Pessimistisyys on jo tutkitustikin ihmisen terveydelle riskitekijä. On upeaa, että voimme hankkeemme kautta rohkaista ihmisiä toimimaan eläkkeellä olleessaan voimavarojensa mukaan aktiivisesti ja suuntaamaan tarmoaan oman intohimon mukaisiin kohteisiin.

Helsingin tilaisuudessa oli mukana musiikin tohtori Tuulikki Laes, joka edistää ja tutkii musiikkiharrastuksen vaikutusta ikäihmisten vireyteen. Esimerkin hän kertoi eläkeläisrouvasta, joka oli löytänyt elämäänsä uutta virtaa opettelemalla soittamaan bassoa ja perustamalla rokkibändin nimeltään Riskiryhmä.  Tässä tilaisuudessa puhuttiin myös siitä, miten tärkeää on, että oma asenteemme eläkkeellä oloa kohtaan on arvostava ja ettemme itse väheksy eläkeläisen statusta. 

Juuri eläkkeelle jääneet voivat nopeasti saada itselleen uuden yhteisön ja säännöllisyyttä elämän rytmiin liittymällä yhdistyksiimme.

Kansallisen senioriliiton kivijalka on jäseniä kiinnostava toiminta, jossa vain mielikuvitus on rajana. Eri puolilla Suomea toimii mitä erilaisempia kerhoja. On viinikerhoja, kieliryhmiä, digikerhoja, tanssia ja musiikkia, runo- ja kirjallisuuspiirejä, muistikerhoja, lounastapaamisia, sauvakävelyryhmiä jne. Olkoon kerho tai kokoontumisen aihe mikä tahansa parasta siinä on ihmisten keskinäinen yhteydenpito, yksinäisyyden torjunta ja omaa hyvinvointia tukeva harrastus.

Yrityksissä tehdään asiakassegmentointia eli mietitään, ketkä ovat asiakkaita. Meidänkin on hyvä  pohtia sitä, millainen toiminta tavoittaa kaikenikäisiä eri puolilla Suomea asuvia eläkeläisiä ja minkälaista toimintaa eri ikäiset tai erilaisessa fyysisessä kunnossa olevat eläkeläiset kaipaavat. Eläkeläisten ikähaarukka on 40 vuotta. Olisi ihanteellista, jos saisimme jäseniksi erilaisilla toimintamuodoilla lisää eri ikäisiä eläkeläisiä, niin miehiä kuin naisiakin. Monipuolista toimintaa tarjoaviin yhdistyksiin on helppo saada ihmisiä mukaan. Liiton, piirien ja yhdistysten hallinto luo puitteet toiminnalle ja nykyinen organisaatiorakenne antaa välineet ja keinot tukea jäsenten toimintaa.  Yhdistyksiin liitytään tekemään ja osallistumaan, ei istumaan kokouksissa, vaikka niitäkin tarvitaan.

Puheenjohtajana olen kuluneen vuoden aikana saanut jälleen todeta eri puolilla Suomea sen, miten upea ja idearikas jäsenistö meillä on ja toiminta lämminhenkistä ja sympaattista.  Suurkiitos kaikille Kansallisen senioriliiton jäsenille ja toimijoille kuluneesta vuodesta ja mieliinpainuvista kohtaamisista ! Oikein iloista joulunaikaa kaikille ja onnellista ja aktiivista vuotta 2020 !