Osallistukaa ja vaikuttakaa edustajiemme valintaan!

Osallistukaa ja vaikuttakaa edustajiemme valintaan!

Kansallisen senioriliiton tarkoituksena on edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoa heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen. Tehokas ja näkyvä edunvalvonta on tärkeä toimintaperiaatteemme. Lähestyvät eduskuntavaalit ovat edunvalvonnan aikaa.

Eläkeläiset näyttävät olevan jo nyt vaalikeskustelujen alettua suuren mielenkiinnon kohteena.  Hyvä niin, mutta toivoa sopii, että eläkeläisiä ei nähdä yhtenäisenä massana tai kustannuseränä. Emme myöskään ole vain kohderyhmä vaan toimimme yhteiskunnassa aktiivisesti.   Olemme suuri joukko kuluttajia, jotka käyttävät palveluja ja eläkeläisten taloudellinen tilanne ja palvelujen tarve vaihtelevat suuresti.  Olemme yksilöitä ja edustamme erilaisia kotitalouksia. 

Arvoihimme kuuluu vastuun ottaminen itsestä ja muista.  Vastuun kantamiseksi osallistumme aktiivisesti vaaleihin määrittelemällä tavoitteemme ensi hallituskaudelle.  Tavoitteidemme määrittelyyn vaikuttavat vielä sote ja sen ratkaisut.  Toivoa sopii, että eduskunta saa valmiiksi tämän kauden toisen päätyön työllisyystilanteen kohentamisen jo onnistuttua.  

Jäsenemme asettavat edunvalvonnassa tärkeimmiksi asioiksi terveyspalvelut, verotuksen oikeudenmukaisuuden ja valinnanvapauden palveluissa. Liiton tavoitteet koskevat verotuksen oikeudenmukaisuutta, eläkkeiden ostovoiman turvaamista indeksijärjestelmää kehittämällä, ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen riittävyyttä ja hintaa, omaishoidon tukemista, kotitalousvähennyksen kehittämistä, arvonlisäverottomien palvelujen säilyttämistä ja niistä tiedottamista jne.

Toivon, että liittomme jäsenet eri puolilla Suomea osallistuvat vaalityöhön sopivaksi katsomallaan tavalla.  On tärkeää, että tulevat kansanedustajat tuntevat meille senioreille tärkeät tavoitteet ja ovat valmiita edistämään niitä.  Tavoitteita voi tuoda esiin eri tavoin mm. keskusteluissa, joita vaalien merkeissä käydään. Moni on mukana varmasti myös ehdokkaiden tukijoina eri tavoin.

Presidentti Niinistö totesi uudenvuoden puheessaan, että elämme murroskautta.  Hänen mielestään on vaarana, että menetämme edustukselliselle demokratialle olennaisen eli kyvyn sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä.  Me seniorit tunnemme historiaa ja tiedämme elämänkokemuksemme perusteella sen, että demokratia, toistemme kunnioittaminen ja vastuun kantaminen yhteisistä asioista ovat todella puolustamisen arvoisia.  Toivotaan, että vaalit sujuvat myönteisessä ja rakentavassa hengessä edustuksellista demokratiaa arvostaen.

Suomi on arvioitu maaksi, joka antaa kokoonsa nähden eniten hyvää ihmiskunnalle.  Ajatelkaa, miten hieno maa on saatu aikaiseksi.  On tärkeää, että vastuullinen työ Suomen hyväksi jatkuu asiallisesti ja hyvää yhteistyötä tehden.  Sisu ja yhteisvastuu ovat olleet hyvät periaatteet maamme rakentamisessa maailman parhaaksi maaksi.  Tuodaan tavoitteemme asiallisesti päättäjien tietoon päämääränä niin eläkeläisille kuin kaikille muillekin suomalaisille entistäkin parempi maa.

Anneli Taina

puheenjohtaja
Kansallinen senioriliitto ry

Julkaistu Patinassa 1/2019