Tuetaan järkeviä ja osaavia ehdokkaita!

Tuetaan järkeviä ja osaavia ehdokkaita!

18.3.2019

VAALIEN ALLA ON POHDITTU, tuleeko sotevaalit vai ympäristövaalit. Vaaleissa ei ole kyse vain yhdestä asiasta tai ryhmästä vaan koko Suomen ja sen väestön tulevaisuudesta.

Nyt työnsä päättäneestä eduskunnasta jää kuva, ettei suuria uudistuksia pystytä kerralla tekemään.  Maailma ja toimintaympäristömme muuttuvat sellaista vauhtia, että jäykkä poliittinen toimintatapa ei enää pysty vastaamaan nopeaan muutokseen. Tällainen muutos on väestön ikääntyminen ja sen mukanaan tuoma palvelutarpeiden kasvu.

Kansallisen senioriliiton hallitus totesi maaliskuun kokouksessaan, etteivät vanhukset voi odottaa.  Palveluja on tarjottava nyt ja hoitoa ja hoivaa on saatava heti, kun sairastuu tai toimintakyky heikkenee. Eri puolilla maata joutuvat monet odottelemaan lääkäriin pääsyä liian kauan tai he asuvat omaan kuntoonsa nähden väärässä paikassa.  Asioiden vatvominen ja kohut vanhusten kaltoin kohtelusta ovat lisänneet vanhenemisen pelkoa ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Emme voi hyväksyä tällaisen tilanteen jatkumista. 

HETI VAALIEN JÄLKEEN ON PÄÄTTÄJIEN nopeasti annettava suuntaviivat siitä, miten vanhuksille välttämättömät palvelut järjestetään tulevaisuudessa.  Tärkeää on nyt se, että me senioriliitossa toimimme entistäkin aktiivisemmin kaikilla tasoilla ikäihmisten palvelujen puolesta.  Selvitetään oman kotikuntamme tilanne ja aktivoidutaan vanhusneuvostoissa. 

Otamme kantaa kymmenessä vaaliteesissämme meille tärkeisiin asioihin.  Me vaadimme arvokkaan vanhuuden turvaamista kaikille niin, että kenenkään ei tarvitse pelätä vanhenemista.  Edellytämme, että laadukkaat ja inhimilliset sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan.  Esitämme, että meillä on vapaus valita ja vaikutusmahdollisuuksia meitä koskeviin päätöksiin. Haluamme, että itsemääräämisoikeutemme turvataan.  Palveluseteleiden käyttöä lisäämällä ja ns. alvittomien palvelujen saatavuutta parantamalla voidaan lisätä sekä sosiaali- että terveydenhuollossa palvelujen määrää. 

Vaadimme laatua myös kotiin annettaviin palveluihin.  Monesti palvelujen laatu ja riittävyys eivät turvaa hyvää elämää kodeissa millään mittarilla tarkasteltuna.  Otamme kantaa mm. kuntoutukseen ja asumisvaihtoehtojen määrään. Me edellytämme, että eläkkeiden verotus on oikeudenmukaista eikä eläkeläisiltä peritä ylimääräisiä veroja.  Terveys- ja sosiaalihuollon maksujen on oltava kohtuullisia, jotta myös pienellä eläkkeellä tulee toimeen. 

VAALEISSA KANNUSTAN KANSALLISEN SENIORILIITON JÄSENIÄ tukemaan järkeviä ja osaavia ehdokkaita. Kannustetaan myös nuoria vaaliuurnille. Kun vaalit ovat ohi, pidetään yhdessä huoli siitä, että vaalitavoitteemme huomioidaan hallitusohjelman teossa.  Kaikkien etu Suomessa on se, että ikäihmisten palvelut turvataan.

Suomi on kaikenikäisten yhteiskunta ja tulevaisuudesta voidaan huolehtia vain ottamalla päätöksenteossa kaikkien sukupolvien tarpeet huomioon.  

Anneli Taina
puheenjohtaja
Kansallinen senioriliitto ry