Senioriliiton edunvalvontatyö eläkeläisten ja ikäihmisten puolesta

Senioriliiton edunvalvontatyö eläkeläisten ja ikäihmisten puolesta

Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla esimerkiksi eläkeasioissa, ikäihmisten hyvinvoinnissa ja ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa. Työssä hyödynnetän laajoja yhteiskunnallisia verkostojan ja liiton viestintäkanavia. Näitä ovat Patina -lehti, sosiaalinen media, liiton kotisivut ja suorat kontaktit lainsäätäjiin, muihin päättäjiin ja median edustajiin.

Liitolla on edustus mm. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimielimissä, sosiaali- ja terveysministeriön vanhus- ja eläkeasiain neuvottelukunnassa sekä KELA:n eläkeasiain neuvottelukunnassa.

Senioriliitto vaikuttaa eläkeläisten asioihin myös kansainvälisellä tasolla, jossa senioriliitto osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön. Liitto on jäsen Euroopan senioriliitto ESU:ssa (European Seniors’ Union, ESU).

Kuusi eläkeläisliittoa, senioriliitto mukaan lukien, perustivat 20.6.2006 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n. Sen tehtävänä on tehostaa yhteistoimintaa edunvalvonta-asioissa.

EETUn hallituksessa Kansallinen senioriliitto ry:tä edustavat puheenjohtaja Kari Kantalainen ja toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. EETUn työvaliokunnanssa senioriliittoa edustaa toiminnanjohtaja Kuikka.

Kansallinen senioriliitto ottaa kantaa edunvalvonnan asioihin useimmiten yhteistyössä muiden EETU-liittojen kanssa. Löydät EETUn kannanotot osoitteessa www.eetury.fi

 

Esimerkkejä edunvalvontatyöstä käytännössä

• Valtakunnallisella tasolla ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat pyytävät eläkeläisliittojen lausuntoja, kun valmisteltavina on erityisesti eläkeläisiä koskevia lainsäädäntöhankkeita. 
• Maakuntatasolla eri eläkeläisjärjestöillä on runsaasti yhteistoimintaa. Muun muassa oman maakunnan kansanedustajiin pidetään yhteyttä. 
• Paikallistasolla senioriyhdistykset ovat asettaneet jäseniään toimimaan kunnallisissa vanhusneuvostoissa.