EETU lausui julkisuuslain ajantasaistamisesta

EETU lausui julkisuuslain ajantasaistamisesta

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry suhtautuu pääsääntöisesti myönteisesti julkisuuslain laajentamiseen, joka edistää avoimuutta. Eetu antoi lausunnon työryhmän mietinnöstä koskien julkisuuslain ajantasaistamista (12.2.2024).

Jatkotyöskentelyssä on EETUn mielestä huomioitava Finanssiala ry:n esittämät huomiot koskien eläkevakuutusalan toimijoita. Muissa EU-maissa mitään osaa yksityisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta ei katsota viranomaistoimintaan rinnastuvaksi.

Mietinnössä on analysoitu vain vähän julkisessa omistuksessa olevien yhtiöiden ja yhtymien sekä säätiöiden taloudellista merkitystä yhteiskunnassa. Monessa kunnassa palveluita ja liikelaitoksia on yhtiöitetty kuluneella vuosituhannella. Kysymme, miten edellä kuvattu kehitys on vaikuttanut julkisuuslainsäädännön soveltamiseen käytännössä? Kuinka paljon on euroissa laskettuna sellaista julkisen vallan omistuksessa olevaa liiketoimintaa tai tehtyjä hankintoja, joihin ei tällä hetkellä sovelleta julkisuuslainsäädäntöä.

EETUn mielestä yksi julkisuuslainsäädännön keskeinen tavoite on se, että kansalaisten ja yhteisöjen maksamat verot käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Julkisuus edistää tämän tavoitteen toteutumista ja vähentää korruption riskiä tai muuta väärinkäytöksiä.

Lue EETUn lausunto kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.

 

Lausunto työryhmän mietinnöstä koskien julkisuuslain ajantasaistamisesta