EETU lausui valmiuslaista

EETU lausui valmiuslaista

Eläkeläisliitojen etujärjestö EETU ry antoi lausunnon (2.2.2024) valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta. Lausunnossaan EETU ehdottaa mm., että järjestöjen roolia selvitetään enemmän valmiuslakia päivitettäessä.

EETU kiinnitti kriittisesti huomiota siihen, että järjestöt on mainittu vain viitteellisesti mietinnössä. EETUn mielestä järjestöillä voi olla merkittävä rooli poikkeusaikoina esimerkiksi henkisen kriisikestävyyden ylläpitäjänä ja tehokkaana tiedottajana.

EETU kiinnitti lausunnossaan huomiota myös siihen, että toimialakohtaisessa lainsäädännössä on huomioitava haavoittuvassa asemassa olevat ikääntyneet.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa klikkaamalla tästä.

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista