Piirijärjestöt

Piirijärjestöt

Kunkin alueen paikallisyhdistykset muodostavat yhdessä piirijärjestön.

Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä, jotka muodostavat alueellisia piirejä. Myös piirit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Sekä piirit että paikallisyhdistykset ovat Senioriliiton jäseniä ja muodostavat kansallisen senioriliiton.

Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä, jotka muodostavat alueellisia piirejä. Myös piirit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Sekä piirit että paikallisyhdistykset ovat Senioriliiton jäseniä ja muodostavat kansallisen senioriliiton.

Piiri

  • toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä
  • tukee jäsenyhdistystensä toimintaa 
  • toimii ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin
  • on puolueisiin kuulumaton
  • toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. 

Piiri järjestää erilaisia tilaisuuksia, ohjaa ja kouluttaa jäsenistöään ja tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liitolle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa. Tekee aloitteita eläke- ja sosiaaliturvan kehittämiseksi omalla alueellaan.

Toimintansa tukemiseksi piiri voi harjoittaa virkistys- ja kuntoutustoimintaa, julkaisutoimintaa ja audiovisuaalista toimintaa sekä majoitus-, kahvila- ja ravintolatoimintaa.  Piiri voi kantaa jäsenistöltään jäsenmaksua, järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa jäsenpalvelutuotteiden myyntiä.  Piiri voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia. 

Tarkemmin eri piirien ja yhdistysten toiminnasta pääset katsomaan täältä.

 

PIIRIT

Etelä-Karjalan kansallinen senioripiiri
Etelä-Savon kansallinen senioripiiri
Helsingin kansallinen senioripiiri
Hämeen kansallinen senioripiiri
Keski-Suomen kansallinen senioripiiri
Kymenlaakson kansallinen senioripiiri
Lapin kansallinen senioripiiri
Oulun kansallinen senioripiiri
Pirkanmaan kansallinen senioripiiri
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri
Satakunnan kansallinen senioripiiri
Savo-Karjalan kansallinen senioripiiri
Uudenmaan kansallinen senioripiiri
Varsinais-Suomen kansallinen senioripiiri