EETU ry:n lausunto kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanosta sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU kummeksuu, että mietintö näyttää sivuuttavan puhelinmyynnin osalta hallitusohjelman kirjauksen siitä, että ”puhelin- ja kotimyyntiä rajoitetaan ja säädellään tiukemmin kuluttajan suojaksi”. Myös kotimyynnin osalta esitetyt toimenpiteet ovat riittämättömiä.

Ikäihmiset kohtaavat paljon koti- ja puhelinmyyntiä. Yhteiskunnan velvollisuus on suojella haavoittuvassa asemassa olevia vanhuksia ja estää ei-toivottu ja epäeettinen myynti ja
väärinkäytökset.

EETU katsoo, että puhelin- ja kotimyyntiä on kiristettävä huomattavasti määrätietoisemmin. Edunvalvonnan kohteena oleviin henkilöihin ja kaikkein iäkkäimpiin vanhuksiin kohdistuva myynti tulisi kieltää kokonaan. Kaikessa myynnissä tulisi edellyttää henkilön ennakollista suostumusta, sekä jälkikäteen kirjallista vahvistusta riittävällä harkinta-ajalla.

Lue koko lausunto täältä!