EETU ry:n lausunto mietinnöstä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

EETU ry:n lausunto mietinnöstä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

EETU ry on antanut lausunnon koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta.

EETU arvioi yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen vaikutusten ikääntyneeseen väestöön olevan maltillisia tai vähäisiä. Ikääntyneen väestön tarpeet olisi voitu huomioida paremmin valmisteluvaiheessa.

EETU ry pitää valitettavana, että yhdenvertaisuuslain mahdollisia muutostarpeita valmistelleessa työryhmässä (ajalle 10.6.2021-31.5.2022) ei ollut ikääntyneen väestön edustajaa jäsenenä tai kuultavana.

Lue koko lausunto täältä!

Lausuntapyyntö mietinnöstä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta