EETU ry:n lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä koskien suomalaista demokratiapolitiikkaa 2020-luvulla

EETU ry:n lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä koskien suomalaista demokratiapolitiikkaa 2020-luvulla

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry antoi lausunnon valtioneuvoston periaatepäätöksestä koskien suomalaista demokratiapolitiikkaa 2020-luvulla.

Lausunnossaan EETU kiinnitti huomiota mm. siihen, että yhteiskunnallisessa keskustelukulttuurissa sivuutetaan helposti ikääntyneiden mielipide ja osallisuus. Jatkossa pitääkin kiinnittää enemmän huomiota puutteisiin, jotka koskevat ikääntyneiden mielipiteen huomioimista yhteiskunnassa. Esimerkiksi tutkimushaastattelut (gallupit) kohdistetaan pääsääntöisesti korkeintaan 75- tai 79-vuotiaille. Osaan kyselyistä, jotka koskettavat kaikkia suomalaisia, on kysytty mielipidettä jopa vain alle 65-vuotiailta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.